Zirius Hjelp ERP

Budsjett

0 views 0

Budsjett kan benyttes i Spørring, Resultat, og ved generering av resultatrapport til Excel. Det kan legges inn budsjett pr konto eller avdeling.
Når du kommer inn i Budsjett må du velge Opprett nytt budsjett. Velg år for budsjett, navn og type (Vanlig eller Avdeling).

Opprett nytt budsjett:

Når budsjettet er opprettet åpnes det et bilde for vedlikehold. Her kan verdier i budsjett legges inn ved å skrive direkte i listen eller overføre fra tidligere år, ved Importere fra kontoposter. Det er også mulig å eksportere til Excel, vedlikeholde tall der, med korrekte fortegn, og importere inn igjen.  For eksempel først overføre fra kontoposter tidligere år, så eksportere til Excel for å vedlikehold før import. Ved import nullstilles hele budsjettet før de nye verdiene fra Excel filen leses inn.

Vedlikehold av budsjett:

Til høyre i bildet vises rutiner som er tilgjengelig.  Det er mulig å legge til detaljposter på en konto, eller fjerne post. For en bedre oversikt over de konti det er budsjettert på kan Filtrer bort nullverdier benyttes. De forskjellige valgene blir aktive/inaktive i forhold til hva som markeres i oversikten.

Åpne budsjettliste:

Det er mulig å opprette flere budsjetter for ett år, og fra høyreklikk på valgte budsjett er det tilgang til flere valg, som å endre navn eller å sette hvilket budsjett som skal være standard.