Zirius Hjelp ERP

Import

0 views 0

Grunndata fra Scenario. Skal det kjøres en konvertering fra Scenario må det kjøres en egen rutine som legger ut data fra Scenario til definert område på disken først.  Når data er eksportert fra Scenario er det bare å velge definert område på disken Scenario data ligger på, og hvilken Klient som skal importeres. Velg Hovedlager, kryss av for registre som skal leses inn og trykk på Start import.

Rydderutiner re-kalkulerer statistikk som er importert fra Scenario

Kontakt din forhandler for support på konvertering.

Alternativ vare: Mulighet for  import av alternativ varenummer knyttet til hovedvare. Filen skal være i .csv format, med feltene hovedvarenr; alternativtvarenr.

Excel Import: For å importere kunder eller leverandører fra Excel. Feltrekkefølgen skal være i henhold til standard Zirius format.  Enkleste måten å få oversikten over feltene er å ta en SQL spørring på for eksempel kunde, og så legge uttrekket til Excel. Endre innhold, og kjør import av kunder. Tilsvarende med Leverandør.

Paperless: Import DI basert på konvertering ved hjelp av Paperless.

DI csv import: Ved konvertering fra DI er det behov for å legge til mer informasjon om kunde – og leverandør. Utlegget fra DI er grunnlaget for feltrekkefølgen i filen. Filen skal være i .csv format og det er mulig med import av de uthevede feltene i eksemplet under:

Kundenr;Navn;Alfanavn;Postadresse1;Postadresse2;Postnummer;Poststed;Land;Besøksadresse1;Besøksadresse2;Postnummer;Poststed;Land;Landkode/land;Valutakode;Epostadresse;Web-adresse;Notater;Organisasjonsnr;EAN-lokasjonsnr;Telefon arbeid;Telefon privat;Telefon mobil;Telefaks;Bankkontonr;Postgiro;Kontaktperson;Vårt kundenr;Diversekonto;Avgiftspliktig;Status;Saldo;Omsetning;Forfalt saldo;Betalingsbetingelse;Purre/Rentemåte;Rentesats;Løpedager;Kredittgrense;Motregningskonto;Annen betaler;Remitteringsmåte;Avtale;Prioritet remittering;Motføringskonto;Utskriftsgruppe;Salgsledd;Kjede;Kundestat.grp.;Kategori;Prisgruppe;Rabattgruppe;Kunderabatt;Kvantumsrabatt;Kvantumsgrense;Avtaletype;Avtale;Fakturamåte;Fakturagebyr;Frakt;Fakturaintervall;Siste fakturadato;Factoringreferanse;Leveringsadressenr;Godtar restordre;Standard lev. bet.;Leveringsbetingelse;Elektronisk faktura

Leverandørnr;Navn;Alfanavn;Postadresse1;Postadresse2;Postnummer;Poststed;Land;Besøksadresse1;Besøksadresse2;Postnummer;Poststed;Land;Landkode/land;Valutakode;Epostadresse;Web-adresse;Notater;Organisasjonsnr;EAN-lokasjonsnr;Telefon arbeid;Telefon privat;Telefon mobil;Telefaks;Bankkontonr;Postgiro;Kontaktperson;Vårt kundenr;Diversekonto;Avgiftspliktig;Status;Saldo;Omsetning;Forfalt saldo;Betalingsbetingelse;Purre/Rentemåte;Rentesats;Løpedager;Kredittgrense;Motregningskonto;Annen betaler;Remitteringsmåte;Avtale;Prioritet remittering;Motføringskonto;Utskriftsgruppe;Salgsledd;Kjede;Kundestat.grp.;Kategori;Prisgruppe;Rabattgruppe;Kunderabatt;Kvantumsrabatt;Kvantumsgrense;Avtaletype;Avtale;Fakturamåte;Fakturagebyr;Frakt;Fakturaintervall;Siste fakturadato;Factoringreferanse;Leveringsadressenr;Godtar restordre;Standard lev. bet.;Leveringsbetingelse;Elektronisk faktura;Utenlandsk bank;BIC/SWIFT-adresse;IBAN-kode;Betalingsart;Betaling gjelder;Bekr. sendes med;Bekr. sendes til;Omkostninger;Betaling i valuta;Avtalt kurs m/bank;Person;Termin kurs;Termin kontraktsnr

Inneholder feltet verdi blir det importert, men det er ikke tvang på at alle felter skal fylles ut. Bruk tilsvarende rekkefølge på feltene i .csv som vist under.

XLS Import: Import fra .xls av flere mulige tabeller, basert på Zirius Standardformat.  Kontakt din forhandler for support på konvertering.