Zirius Hjelp ERP

Serienr historikk

0 views 0

Her er det mulig å gjøre oppslag på registrerte serienummer i systemet.  Det mulig å legge til felt det skal gjøres utvalg på, og hvilke felt som skal vises i tabellen, på ved å bruke  ned i venstre hjørnet.

Eksempel på felt det kan gjøres utvalg på er serienummer, varenummer, varenavn, kundenummer, kundenavn, faktura nummer, journal nummer, dato, o.l. Utvalg kan lagres med beskrivende tekst, så oppslag i ettertid kan gjøres på samme utvalg.