Zirius Hjelp ERP

SAF-T financial import

0 views 0

SAF-T import  (Importrutine  Bokføring)

Importen som er beskrevet under er den som ligger under Fil- Import i Bokføring.

SAF-T Financial er et standardformat, men i praksis er innhold i XML basert på hvilket system fila kommer fra. Derfor må man ta noen kontroller av selve XML før importen startes første gangen i Zirius. 

Hvilket system har generert fila

Første sjekkpunkt finnes i hovedtag:  <n1:Header> Hvilket system filen kommer fra vises under

<n1:SoftwareCompanyName>Visma SoftwareInternationalAS</n1:SoftwareCompanyName>

<n1:SoftwareID>Visma Business</n1:SoftwareID>
<n1:SoftwareVersion>16.10.4</n1:SoftwareVersion

 

 <n1:SoftwareCompanyName>Xledger AS</n1:SoftwareCompanyName>

    <n1:SoftwareID>Xledger</n1:SoftwareID>
    <n1:SoftwareVersion>2020-R2</n1:SoftwareVersion>

 

Kunde og Leverandør hovedbokreskontro

Sjekk hvilke hovedbokskonto som er leverandør/kundereskontro i fila. Sett tilsvarende i Zirius før import.

Sjekk at totalsum er i balanse debit/credit

<n1:GeneralLedgerEntries>

<n1:NumberOfEntries>1401</n1:NumberOfEntries>

<n1:TotalDebit>1000000</n1:TotalDebit>

<n1:TotalCredit>1000000</n1:TotalCredit>

 

MVA koder ved import

Vi benytter SAF-T standard MVA koder ved import. Disse finnes i tag StandardTaxCode

<n1:TaxCodeDetails>

<n1:TaxCode>4</n1:TaxCode> (MVA koden som benyttes i system eksporten kommer fra, som tilsvarer StandardTaxCode 5 )

<n1:Description>Avgiftsfritt salginnland</n1:Description>

<n1:TaxPercentage>0</n1:TaxPercentage>

<n1:Country>NO</n1:Country>

<n1:StandardTaxCode>5</n1:StandardTaxCode> 

<n1:BaseRate>100</n1:BaseRate>

</n1:TaxCodeDetails>


Kunde og leverandører 

Disse importeres automatisk ved import, og vi følger ID teller i ZIrius og oppretter kunder/leverandør basert på ID teller i Zirius. Leverandør/KundeID fra XML legges til i felt “eanID kunde” (heter eanID kunde også i leverandørregisteret).

eks kundeID i fila er her PKEYxxxxxx, men vi oppretter den på vår egen ID teller og legger PKEYxxxxxx til eanID kunde. Reskontropostene importeres basert på match mot PKEYxxxxxx

<n1:Customer>

        <n1:RegistrationNumber>XXXXXXXX</n1:RegistrationNumber>

        <n1:Name>kundenavnet AS</n1:Name>

        <n1:Address>

          <n1:StreetName>adresse </n1:StreetName>

          <n1:City>Oslo</n1:City>

          <n1:PostalCode>0266</n1:PostalCode>

          <n1:Country>NO</n1:Country>

          <n1:AddressType>StreetAddress</n1:AddressType>

        </n1:Address>

        <n1:CustomerID>PKEYxxxxxx</n1:CustomerID>

        <n1:OpeningDebitBalance>0.00</n1:OpeningDebitBalance>

        <n1:ClosingDebitBalance>0.00</n1:ClosingDebitBalance>

        <n1:PartyInfo>

          <n1:PaymentTerms>

            <n1:Days>10</n1:Days>

          </n1:PaymentTerms>

          <n1:CurrencyCode>NOK</n1:CurrencyCode>

        </n1:PartyInfo>

      </n1:Customer>

Leverandører

Leverandør bankkonto kommer inn pr leverandør, og Landkode bank kommer inn dersom XML inneholder   <n1:CurrencyCode>NOK</n1:CurrencyCode> i tag

<n1:BankAccount>

<n1:BankAccount>

<n1:BankAccountNumber>xxxxxxxxxxx</n1:BankAccountNumber>

<n1:CurrencyCode>NOK</n1:CurrencyCode>

</n1:BankAccount

 

OrgNr: Det som ligger i tag RegistrationNumber blir importer, er det ledende nuller eller tekst i feltet i XML, blir det importert.

Inngående balanse

Det importeres IB, men dette må sjekkes før det bokføres.

Visma Business: Her får vi IB på reskontro men også på 1500/2400 (eller hvilke hb konto som benyttes til reskontro i aktuelt tilfelle). Linjene på 1500/2400 gir diff i IB fordi det kommer i tillegg til reskontropostene. Linjer med 1500/2400 skal derfor slettes fra IB før bokføring.

Innlesning av flere år.

Dersom det skal importeres flere år, må man begynne med det eldste. Importer og sjekk og bokfør IB. Avstem at første år som leses inn er korrekt, før du leser inn neste år. Ved innlesning av år 2 (og videre )  skal ikke IB bokføres, da må man slette linjene i IB. Importers en XML som inneholder flere år, vil vi ikke importere IB overhodet.

MVA melding

Etter import av et år /en periode hvor det allerede er sendt MVA melding fra tidligere system, må disse terminene kontrolleres på sum og lukkes i Zirius ved “Avslutt uten å levere”, og så må aktuell dagbokslogg motposteres.