Zirius Hjelp ERP

Nets Oppsett OnlineBank

0 views 0

Ny avtale Nets.

Ved endring av eksisterende avtale gå til punktet Bruke eksisterende avtale (Nets)

Velg Nets og bekreft OK, så  kommer det opp en boks der du velger hva du ønsker å aktivere:


OCR: Innbetalinger med KID
eGiro: Inneholder alle OCR transaksjoner og innbetalinger innenlands uten KID. Anbefalingen er eGiro fordi eGiro dekker KID men har også andre måter å koble innbetalingen på.

Nets Direkteremittering
Grunnet hvitvaskningsloven har noen banker innført ettergodkjenning av betalinger som er sendt fra andre systemer. Det innebærer også at de sammen bankene ikke lenger tillater Direkteremittering via Nets. I skrivende stund er det litt forskjellig hvordan de forskjellige bankene håndterer dette, så kontakt din bank for mer informasjon.

Hak av for eGiro og eventuelt Direkteremittering (utbetalinger) Bekreft OK og så vises neste bildet som inneholder informasjon om firmaet, og hvilke type KID som er ønsket.

Sjekk at det står korrekt bankkonto som skal benyttes,  og velg KID type, anbefalingen er  standard KID (8 kunde, 8 faktura). Legg inn kontaktperson i firma, og kontaktinformasjon i din bank, bekreft OK. Du får da opp et ferdig utfylt registreringsskjema for Nets-tjenester, skriv ut dette for signering. Helt nederst på skjema er det felt som må signeres av person i firma med signeringsrett, og så må skjema sendes din bank (din bankkontakt). Normal tar det ca 5 virkedager fra skjema er sendt inn til avtalen er aktivert. Du skal få en bekreftelse fra banken når avtalen er etablert.

Avtalegiro
Skal AvtaleGiro benyttes må FBO fil hentes fra nettbank og importeres i OCR rutinen i dagbok før ny fakturering. FBO fil oppretter eller avslutter AvtaleGiro avtaler på kunder.

Bruke eksisterende avtale med Nets
Har du allerede en OCR- eller eGiro-avtale kan avtalen endres. Det må da sendes en e-post til Nets på payment-agreement-changes-no@nexigruop.com
for å endre datamottaker til Zirius. Er det lagt inn avtale i Zirius opprettes det automatisk en e-post til Nets, men det kan også sende manuell e-post til Nets etter denne malen:

{Firmanavn} ønsker at OCR / Egiro transaksjoner mot kontonummer: {1111.11.11111} og AvtaleID: {Sett inn AvtaleID} sendes til datamottaker Zirius AS med AvtaleID:  00168050 fra {ØNSKET DATO}.

Denne mailen må sendes Nets direkte av kunde/firma som har avtalen, alternativt av bankforbindelse. 

Normal tar det ca 5 virkedager fra skjema er sendt inn til avtalen er aktivert. Du skal få en bekreftelse fra banken når avtalen er endret.

Før Zirius OnlineBank kan tas i bruk

Når det kommer melding fra Nets om at avtale er aktivert, må det sendes beskjed til lisens@zirius.no

E-posten til Zirius skal inneholde følgende informasjon

  • Firmanavn avtalen er opprettet for
  • Kontonummer avtalen er opprettet for
  • AvtaleID
  • Tjeneste som er aktivert (OCR/Egiro/Direkteremittering)
  • E-post på person som skal få varsel om at nye transaksjoner er mottatt

Zirius må sende en bekreftelse tilbake før tjenesten er klar til bruk.

Les mer om forberedelser og oppsett under Aktivere OnlineBank