Zirius Hjelp ERP

Prisavtaler

0 views 0

Kort om Prisavtaler

Beste pris for kunden vinner. Anbefalingen er å tenke godt igjennom ønsket struktur før man begynner å bygge opp forskjellige former for kunde/varepriser. Prisavtaler overføres ikke til Zirius Portal, så bruken forutsetter at du jobber i Zirius ERP. 

Det er oppsett under Ajourhold-Firma som styrer hva som skal benyttes av de forskjellige variantene for kundeprisavtaler. Normal bruk er Aktiver fastprisavtale og Aktiver prisavtale/Prisgruppe

I oppsettet finnes det flere muligheter, men ved normal bruk er disse ikke satt aktive. Er du i tvil om hva som er best for din bedrift, så ta kontakt med din forhandler for mer veiledning. 

Prisavtalen skal ligge på kunde (ajourhold fra Kunde)

 • En prisavtale kan være i flere prisgrupper tilknyttet vare, med forskjellig verdi på satsene. 
 • En prisavtale kan knyttes til lønnsart for å styre kundepriser ved timeregistrering.

Prisgruppe på varen (ajourhold fra Vare)

 • En vare kan ha EN prisgruppe.
 • En prisgruppe kan inneholde flere prisavtaler.

Kunde

 • Kunde kan ha en prisavtale
 • Kunde kan ha en fastprisavtale.
 • Kunde kan ha linje- /fakturarabatt
 • Kunde kan i tillegg ha fast priser for utvalgte varer, settes under fanen Priser/kundeavtale  (slike avtaler vises som prisavtale nr 0 i varekortet)

Prosjekt: Prisavtale på prosjektet, styres i Prosjektdetaljer, overstyrer Prisavtalen på kundekortet.

Prisavtaler

En Prisavtale tilknyttes kunde, og det kan bygges opp strukturer ved rabatt og pris inndelt på Prisgrupper.

Rutine for å opprette ny prisavtale varer

 • Prisgrupper opprettes før Prisavtale. Prisgrupper opprettes i Vare- Tilleggsrutiner og Prisgruppe. Her legges det inn Prisgruppenr og navn.
 • Vare knyttes til Prisgruppe i varekortet fanen Priser.
 • Prisavtale: Opprett ny Prisavtale fra Kunder-Tilleggsrutiner -Prisavtale. Velg Ny og legg inn prisavtalenummer og et beskrivende navn for prisavtalen.
 • Når Prisavtale er opprettet vises alle Prisgrupper som er opprettet. Prisgrupper knyttes til Prisavtalen ved å sette Aktiv, og prisbetingelser kan redigeres direkte i tabellen.

I Prisavtalen, Kryss av for hvilken Prisgruppe som skal være Aktiv på Prisavtalen. Priser/betingelser kan redigeres direkte i tabell, Prisen kan kalkuleres basert på:

 • Faktor fra innkjøpspris: Legg kryss i Innkjøpspris, og legg inn ønsket Faktor.
 • Faktor fra kostpris: Fjern kryss i Innkjøpspris, legg inn ønsket Faktor.
 • Fastpris: Gir en fast salgspris på alle varer som er tilknyttet Prisgruppe.
 • Linjerabatt: Gir standard linjerabatt som vises ved registrering av ordrelinjer med mulighet for overstyring.

Påslag benyttes ikke i kalkuleringen, så benytt Faktor

Det er mulig å kombinere flere av faktorene. F.eks. er det mulig å beregne en salgspris ut fra Faktor, eller legge til fastpris og gi Linjerabatt deretter. Det må kontrolleres at Prisavtalen er bygd opp logisk.

En kalkulert Salgspris fra en Prisavtale bør ikke overskride standard salgspris på varen i varekortet. Da vil standard salgspris bli prioritert foran Prisavtale. En kunde vil bestandig få den beste prisen tilgjengelige.

Fra Varekortet, Prisavtaler som er tilknytte Prisgruppe “test”.

Fra Prisavtalen viser Prisgruppe “test” tilsvarende 15% rabatt for Prisavtale 2

Prisavtale lønnsart,  kundepriser ved timeregistrering

Prisavtalen styres fortsatt fra Prisgruppe, og så er det lønnsart som skal knyttes til Prisgruppe.

Opprett Prisgruppe, for eksempel 99 Timer. Gå til aktuell Prisavtale å knytt Prisgruppe 99 til Prisavtalen, og legg inn ønsket pris for timer tilhørende lønnsart.
I eksempelet under er det angitt en fastpris på timer kr 660 på Prisavtale 1 -Kommune:

Gå til aktuell lønnsart og velg Prisgruppe, og velg hvilke Prisavtale som skal være aktiv. I eksemplet under er Lønnsart 10 knyttet til  Prisgruppe Timer, som er aktiv på Prisavtale 1.

Ved å knytte kunden til Prisavtale 1 Kommune, vil timer registrert på denne kunden bli styrt av prisen i Prisavtalen, altså kr 660,00, istedet for vanlig salgspris kr 1000,00

Fastprisavtale

Fastprisavtale vedlikeholdes fra meny Vare, det kan legges til varer og kunder herfra. Les mer om Fastprisavtaler

Fakturarabatt/linjerabatt

Anbefalingen er å benytte Prisavtale eller Fastpris fremfor fakturarabatt/linjerabatt.  Dette fordi det er enklere vedlikehold ved bruke av Prisavtale eller Fastpris.  Er det likevel ønskelig å bruke fakturarabatt ajourholdes de forskjellige rabattsatsene pr kunde i kundekortet

 • Kunde Fakturarabatt trekkes fra fakturasum (også ved bruk av fastpris -eller prisavtaler).
 • Linjerabatt: Forutsetning for linjerabatt slår til, er at varen er markert som rabattgivende vare i varekortet. 

Det parameterstyres i firmaoppsett om “kunde- linjerabatt overstyrer Prisavtale- linjerabatt”. Finnes det andre prisavtaler på kunden må altså dette parameter settes aktivt for at fakturalinje-rabatten skal slå til.