Zirius Hjelp ERP

Ordre

0 views 0

Ordretype: I ordretype defineres ordretypemappene i Ordre/Klargjøring. Her kan det opprettes egne ordremapper, og mappene kan døpes om til egne navn. Det kan settes opp logikk for hvilke utskrifter og rutiner som skal vises via høyre musetast på ordre i klargjøring, og bli kjørt når en ordre forlater eller kommer til en ny mappe.

WinEDI: Oppsett for  WinEDI gjøres ved at det settes opp en katalog hvor adresseopplysningsfil skal legge seg, slik at WinEDI får tak i den. Det styres i oppsett i Ordretype hvilken ordretype WinEDI fil skal bli lagt ut automatisk,  når en ordre går fra en ordretype til en annen.

Tempus: I Tempus oppsettet defineres det opp katalog hvor ordrefiler til Temus skal bli lagt ut. Det styres i oppsett i Ordretype hvilken ordretype Tempus type 0 eller Tempus type 1 skal bli lest ut på.

Les mer om Ordretyper

Ordretekster: