Zirius Hjelp ERP

Varegruppeoppsett og Varegrupper

0 views 0

Varegruppeoppsett

I Zirius er det mulig å definere oppsett for varegruppestrukturen selv. Varegruppestrukturen kan bestå av maks 3 nivåer og 7 siffer totalt. Oppsettet bør være ferdig før varegrupper og varer legges inn. Strukturoppsettet på varegrupper er viktig i forbindelse med inndeling av vareregisteret for senere utkjøringer av statistikker eller utskrifter.

Husk at det må fylles ut like mange siffer ved opprettelse av ny varegruppe som det står på nivået i Varegruppen.

Eksempel på varegruppeoppsett.

Eksempel 1 – Kun 1 nivå: varegruppe 12345 – her er det valgt at varegruppen skal være på 5 siffer, men det er selvfølgelig mulig å velge feks kun 2 siffer.

  • Nivå 1: 5
  • Nivå 2: 0
  • Nivå 3: 0

Eksempel 2 – 2 nivåer: Varegruppe 12 345

  • Nivå 1: 2
  • Nivå 2: 3
  • Nivå 3: 0

Eksempel 3 – 3 nivåer: Varegruppe   12 34 567

  • Nivå 1: 2
  • Nivå 2: 2
  • Nivå 3: 3

Varegrupper

Marker nivå den nye varegruppen skal opprettes under (knyttes mot) og trykk på Opprett ny. Skal det opprettes en ny hovedgruppe må root velges.

Gruppenr: Legg inn nytt gruppenummer. Det kan kun legges inn tall i feltet, og struktur er avhengig av varegruppeoppsettet og hvilke nivå gruppen har. Er det lagt inn at et varegruppenivå skal ha 2 siffer må det også legges inn 2 siffer. Det kan f.eks. ikke legges inn 1 men 01 fungerer. For å få best mulig sortering er det anbefalt å bruke nummerserie som starter på 10 og ikke 01.

I eksempletunder skal jeg legge til en varegruppe under hovedgruppe 10