Zirius Hjelp ERP

Rapporter

0 views 0

Prosjektoversikt

Prosjektoversikten gir oversikt over økonomisk status på prosjektene.

Fra oversikten over aktive prosjekt, marker ett eller flere prosjekter og velg Prosjektoversikt. Da kommer neste dialog for å angi datoperiode for rapportering, valg for prosjekter med bevegelse eller ikke, samt hvilken kost som skal være med i rapporteringen.

I eksemplet under vises rapporten på Prosjekt 103, men det er fullt mulig å markere flere prosjekter for å rapportere på samtidig, og heller bruke filtreringen for å avgrense visningen. Tilpasning av filterkolonner gjøres fra “Velg kolonner for tabellen”.

Det kan legges til notat per linje, notatet blir lagret og vil vises i rapporten neste gang man kjører Prosjektoversikt. Eksisterende notat endres ved å skrive over.

Rapporten kan enkelt eksporteres til excel.

Leder – Åpne poster

Dette er en rask oversikt for prosjektleder, som viser åpne poster på kunder/leverandører.  Er brukerID i Zirius angitt som prosjektleder vises det oversikt over prosjekter som er tilknyttet brukerID. Ved høyreklikk på en post finnes valg Undersøk, for å se mer detaljer for den åpen posten.  På Leverandører er det også visning av hvem som attestert.