Zirius Hjelp ERP

Leverandør kontantrabatt

0 views 0

Det kan settes på leverandørkortet hvilke premisser som gjelder for Kontantrabatt, og så vil Zirius automatisk beregne korrekt beløp ved remittering, basert på at dato for betaling er innenfor kontantrabattdagene. Kontering av kontantrabatten går mot konto som er angitt som konto for kontantrabatt under Oppsett Remittering.

Eksempel: Leverandørens premisser er at vi får 3 % kontantrabatt dersom betalingen skjer innen 5 dager etter Fakturadato.

Ved remittering må Betalingsdato settes før Kontantrabatt dato, da vises sum kontantrabatt i eget felt, og beløp i Betal beløp endres tilsvarende.

Ved bokføring av posten vil det se slik ut under Betalte poster:

Og detaljer på Remitteringen ser slik ut i i dette eksemplet:

Denne automatikken forutsetter at hele remitteringsprosessen skjer i Zirius ERP, og at det ikke benyttes kontantrabatt i kombinasjon med del-betaling eller reklamasjon.