Zirius Hjelp ERP

Strukturvare

0 views 0

Strukturvare: Krysses det av for at en vare er en Strukturvare byttes fanen Salg ut med ny fane Struktur. En strukturvare benyttes dersom man skal selge en definert pakke (strukturvare), og pakken inneholder flere undervarer. Selve strukturvaren (hovedvare) skal ikke være lagerstyrt. Undervarene blir håndtert i forhold til varelagerstyring.

Det er mulig å opprette to forskjellige Strukturer, det finnes et valg nede i venstre hjørne som beslutter om det er en vanlig strukturvare, eller en Struktur pakkevare

Vanlig strukturvare:

 • Strukturvare: Ved ordreregistrering legges undervarer tilknyttet strukturvaren skjult inn på ordre, og det er ikke mulig å gjøre endringer på undervarer ved ordreregistrering. Undervarer vises ved utskrift av plukkliste.
 • Momskode og kontokode styres fra hver enkel undervare.
 • Ønskes det lagerstyring på en strukturvare må det opprettes en egen lagerstyrt vare som legges til på varen som er definert som strukturvare.
 • Det er mulig å knytte en strukturvare til en annen strukturvare.
 • I statistikk vises det antall på strukturvare og undervarer, men det er 00,00 i salgspris på strukturvaren.
 • Det er kostpris fra undervarene som benyttes ved bokføring.

Struktur pakkevare:

 •  Fungerer veldig likt en vanlig strukturvare, men ved ordreregistrering vises alle undervarer i strukturen, og undervarene kan redigeres fritt som vanlige varer. Varene vises også på ordrebekreftelser og fakturaer. Det er mulig å blande momskoder på varene i en Struktur pakkevare.
 • Salgspris og Struktur pakkevare. Det er også en annen styring på salgspris på Struktur pakkevare.  Enten setter man Lås pris, og da er det den låste prisen som benyttes som varepris i ordre, uavhengig av eventuelle kundeprisavtaler. Uten Låst pris vil det hentes salgspris fra varekortet, eller fra eventuelle kundeprisavtaler som er aktive på kunde.

Rutine for opprettelse av ny strukturvare:

 • Ny vare: Det bør opprettes en helt ny vare ved strukturvare, og den skal ikke være lagerstyrt. Strukturvarer bør legges til en egen gruppering for å skille dem ut ved utkjøring av statistikker og rapporter.
  • Skal en eksisterende vare gjøres om til strukturvare må Inntakskost settes til 00,00. Er det lagerantall på varen vil dette bli nullstilt. Det kommer også spørsmål om lagerbevegelser (FIFO bevegelser) skal slettes, da en strukturvare ikke kan ha lagerstyring. Svar Ja på dette.
 • Legg inn vareopplysninger i øvre del av bildet.
 • Kryss av for Strukturvare: Når det krysses av for at varen er en strukturvare byttes fanen Salg med ny fane Struktur.

 • Legge inn undervarer: Skriv inn varenummer direkte eller søk etter vare med F9. Overstyr eventuell salgspris som hentes fra innlagt vare, legg inn antall av undervare som inngår i strukturen og eventuell rabatt.
 • Låst pris: Skal prisene på undervaren følge vanlig prisendringer, eller skal pris være låst i forhold til prisendringer.
 • En registrert undervare kan redigeres/slettes ved høyreklikk på varen.

Momskode: Styrer hvilke momskode strukturvaren har under ordreregistrering.

Ved fakturaoppdatering blir momsbehandlingskode hentet fra undervarene i strukturen fordelt på total salgspris. Overstyres salgsbeløp på strukturvare ved ordreregistrering fordeles salg, momsbehandlingskode og vareforbruk ned på undervarene.

Ved Struktur pakkevare blir salgspris beregnet ut fra salgspris og momskode tilhørende den enkelte undervare.

Salgspris på Strukturvare: Sum pris undervarer er vanlig bruk for salgspris, men det er også mulig å velge Bruk salgspris på strukturvaren. Da aktiveres fanen Salg og det må legges inn en salgspris for strukturvaren.
Kostpris ved strukturvare: Sum kost undervarer er vanlig bruk, men det er mulig å angi kostpris på Strukturvaren. Finnes kostpris på Strukturvaren benyttes denne for visning, hvis ikke benyttes sum kost undervarer. Kostpris fra strukturvaren er kun for visning ved ordreregistrering, det som bokføres er uansett faktisk kostpris fra undervarene.

Ved struktur pakkevare deaktiveres valget Bruk salgspris, der er det sum pris av undervarene som gir salgsprisen.

Kopieres en strukturvare til nytt nummer følger undervarer som tilhører strukturen med. Antall og priser blir også kopiert.