Zirius Hjelp ERP

Innbetalinger

0 views 0

Innbetaling er en rutine for å lese inn OCR/eGiro/eGiroPluss transaksjoner fra banken, og kontrollere dem før oppdatering inn i regnskap. Rutinen utnyttes best ved aktivering av OnlineBank Innbetaling, men kan også brukes for manuell import OCR filer.

Zirius OnlineBank Innbetalinger

Rutinen dekker innhenting av:

  • OCR: Innbetalinger med KID
  • eGiro: Inneholder alle OCR transaksjoner samt innenlands innbetalinger uten KID
  • eGiro Pluss: Flere banker tilbyr eGiro Pluss. Inneholder innhenting av OCR, eGiro, utenlandske innbetalinger.  I tillegg dekker eGiroPluss  innbetalinger fra kunder innen samme bank.
Anbefalingen er å aktivere eGiro Pluss eller eGiro. Det er altså ikke nødvendig å aktivere både OCR- og eGiro-avtale.

Når avtalen er klar med din bank, og aktivert av Zirius, dukker det opp et menyvalg Online innbetaling. Gå til Regnskap-Innbetalinger så finner du valget Online innbetaling under Rutiner på høyre side.

Velg Online innbetaling for å hente inn innbetalinger som har kommet til banken.

Når du starter Online innbetaling vil Zirius automatisk forsøke å koble postene basert på KID, bankkonto og beløp. Purregebyr og øresavrunding, eller andre regler som er opprettet. Blir alle postene i en bunt fra banken koblet, er bunten klar for bokføring.

Tjeneste for automatisk innehenting og bokføring. Automatiser innhentingen av innbetalinger ved en tjeneste som heter Zirius Byråmotor. Byråmotor er er en del av Zirius Byrå, beregnet for regnskapskontorer, og inneholder flere muligheter for automatisering av tjenester. Tjenesten kan også settes opp hos andre bedrifter som ønsker bedre effektivitet. Ved bruk av Byråmotor vil Innbetalinger hentes periodisk fra banken og oppdateres automatisk til regnskap dersom det finnes motpost. Sjekkes som kjøres er basert på KID, bankkonto, beløp. Purregebyr, øresavrunding og meldinger håndteres av regler som opprettes i grunnoppsett. Blir alle postene i en bunt fra banken koblet blir bunten bokført.

Kommer det en innbetaling fra banken som allerede er sendt til Svea for purring, vil det ved oppdatering mot Svea fra Zirius automatisk sendes en melding til Svea om mottatt innbetalingen.

Manuelle rutiner for kobling av innbetalingene. Blir ikke postene koblet automatisk, vil høyreklikk på en post gi tilgang til flere rutiner

Finn motpost: Åpner bilde for å finne utgående faktura på kunde, som innbetaling kan kobles mot. Her kan det søkes på kunde, fra – til forfallsdato og beløp for å finne motpost. Marker post innbetaling skal gå mot og trykk på OK for å koble postene.

Manuell føring: Brukes når innbetaling ikke går mot en utgående faktura. Her kan det velges om innbetaling skal gå direkte mot kunde, leverandør eller direkte mot en hovedbokskonto.

Opphev kobling: Er det gjort en feil kobling kan den oppheves ved denne rutinen, for å kobles korrekt på nytt.

Sett gebyr: Kan gjøres ved dette valget, ved å sette differanse som gebyr. Ved innbetaling inklusive gebyr, vil automatikken foreslå å føre gebyret mot angitt konto. Se Innstillinger- purregebyr for å sette opp automatikk på dette.

Sett øresavrunding: Kan velges for å sette øresavrunding manuelt, men det anbefales å sette opp regler for dette. Se Innstillinger-Øresavrunding og angi beløpsgrense for hva som skal aksepteres som automatisk føring mot øresavrunding. Er differansen mellom utgående faktura og innbetaling innenfor angitt beløpsgrense, vil automatikken foreslå øresavrunding.  

Ny regel: Det kan opprettes regler som kan gjelde for en innbetaling, eller opprettes fast for tilsvarende innbetalinger i fremtiden. Basert på slike regler vil innlesningen bli bedre og bedre til å koble innbetalingene automatisk.

  • En regel kan være basert på melding. Velges det ny regel hentes bankkonto og melding inn fra innbetalingen. Slettes slutten av meldingen (som er unik per innbetaling), vil regel glede alle innbetalinger som kommer fra en bankkonto og starter med en fast melding. Er krysset Standard på, vil regel blir lagret som fast regel. En regel kan slettes eller endres under Regelliste i meny på høyre side.

Kjør alle regler: Er det opprettet ny regel eller noen poster som ikke ble koblet, kan Kjør alle regler velges på valgte innbetalinger for å prøve å finne motpost på nytt.

  • Kjør alle regler kan brukes hvis en faktura ikke var oppdatert til regnskap før innbetalingene ble lest inn. Når fakturaen er oppdatert, gå tilbake til Innbetalinger, og velg Kjør alle regler for å koble faktura som ble oppdatert til regnskap i etterkant av innlesningen.

Slett bunt: Det er ikke mulig å slette en innbetaling, kun hele bunter. Dette er gjort for å gjøre avstemming mot bank lettere. Beløp som blir satt inn på konto gjelder alle innbetalinger i en bunt, og da må alle innbetalinger være med. Alle slettede bunter legges i fanen Slettet. Fra Slettet er det mulig å oppheve slettingen.

Innstillinger 

Valget Innstillinger er direktetilgang til oppsett som er gjort for innbetalinger. Her angis det grunnoppsett for som KID og andre oppsett for kontering som gjelder generelt.  Tilgang til samme oppsett som under Klient Innstillinger-Regnskap-Innbetalinger.  Les mer om OCR-oppsett her.