Zirius Hjelp ERP

Innkjøpsanalyse

0 views 0

Innkjøpsanalyse kan brukes som grunnlag for å vurdere hva man bør bestille til lager.

Analysen gir oversikt på inneværende måned, og kommende 12 måneder basert på angitt utvalg.

  • Forbruk/Ordre
  • I innkjøp (fra og med status Godkjente linjer)
  • Beholdning
  • Forbruk Mnd ifjor
  • Beholdning estimert

Ved høyreklikk på et antallsfelt finnes det valg for å legge antallet direkte til Innkjøpskladd