Zirius Hjelp ERP

Leveringsbetingelser

0 views 0

Leveringsbetingelse er en tabell over alternative leveringsbetingelser som kan avtales.

Ved bruk av fraktberegning er det kontroll på Leveringsbetingelse i kombinasjon med Leveringmåte, og feltet Beregne frakt i begge, om frakten skal viderefaktureres kunde eller ikke.

Eksempler på Leveringsbetingelser:

• EXW – Ex works (Navngitt sted): Selger skal stille varen til kjøpers disposisjon på avtalt sted. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader etter overtagelse.

• FCA – Free carrier (Navngitt sted): Selger skal levere varen på avtalt sted til fraktfører utpekt av kjøper, klarert for eksport. Kjøper skal oppnevne fraktfører, inngå fraktavtale og betale frakten.

• FAS – Free alongside ship (Navngitt sted): Selger skal levere varen ved skipssiden i avtalt shippingshavn, klarert for eksport. Kjøper skal oppnevne fraktfører, inngå fraktavtale og betale frakten.

• FOB – Free on board (Navngitt sted): Selger skal levere varene ombord, betale lastekostnadene som ikke er inkl. i frakte, klarert for eksport. Kjøper skal oppnevne fraktfører, inngå fraktavtale, betale frakt inkl. lossekostnader. Ved Roll-on/Roll-off eller bruk av container anbefales FCA.

• CFR – Cost and freight (Bestemmelseshavn): Selger skal levere varene om bord inngå fraktavtale og betale frakten frem til bestemmelseshavn, betale lossekostnader når disse er inkl. i frakten, samt klarere for eksport. Kjøper skal motta varen i avtalt bestemmelseshavn, betale kostnader vedr. lossing, hvis disse ikke er betalt av selger. Ved Roll-on/Roll-off eller bruk av container anbefales FCA.

• CIF – Cost, insurance and freigh (Bestemmelseshavn): Selger skal inngå fraktavtale og betale frakten, tegne transportforsikringen (min. C-vilkår) og betale premien til bestemmelseshavn, betale kostnader vedr. lossing, når denne er inkl. i frakten, samt klarere for eksport. Kjøper skal motta varene i avtalt bestemmelseshavn, betale kostnader vedr. lossing hvis disse ikke er inkl. i frakten, samt klarere for eksport. Ved Roll-on/Roll-off eller bruk av container anbefales CIP.

• CPT – Carriage paid to (Bestemmelsessted): Selger skal levere varen til første fraktfører, inngå fraktavtale og betale frakten til avtalt bestemmelssted, klarere for eksport, samt betale laste- og lossekostnader hvis disse er inkl. i frakten. Kjøper skal motta varen på avtalt bestemmelsessted, betale lossekostnader hvis disse ikke er betalt av selger.

• CIP – Carriage and insurance paid to (Bestemmelsessted): Selger skal inngå fraktavtale og betale frakten, tegne transportforsikringen (min. C-vilkår) og betale premien frem til bestemmelsesstedet, betale kostnader vedr. lasting og lossing, hvis disse er inkl. i frakten, samt klarere varen for eksport. Kjøper skal motta varene på avtalt bestemmelsessted, betale kostnader vedr. lossing hvis disse ikke er betalt av selger.

• DAF – Delivered at frontier (Navngitt sted): Selger skal levere varen ved avtalt grense eller på avtalt sted ved grensen, klarert for eksport. Kjøper skal motta varen ved avtalt grense eller på avtalt sted ved grensen, overta risiko og kostnader for den videre transport, klarere for import.

• DES – Delivered ex. ship (Bestemmelseshavn): Selger skal levere varen disponibel for kjøperen ombord i skipet i bestemmelseshavn, klarert for eksport. Kjøper skal motta varen ombord i skipet i avtalt bestemmelseshavn, overta risiko og kostnader for lossing og den videre transport, klarert for import.

• DEQ – Delivered ex. quay (duty paid) (Bestemmelseshavn): Selger skal levere varen på kai i avtalt bestemmelseshavn, betale kostnader vedr. lossing, klarert for eksport. Kjøper skal motta varer på kaien i avtalt bestemmelseshavn, overta risiko og kostnader for den videre transport, klarere for import.

• DDU – Delivered duty unpaid (Bestemmelsessted): Selger skal levere varen på avtalt bestemmelsessted, bære all risiko og alle kostnader forbundet med forsendelsen, klarere for eksport. Kjøper skal motta varen på avtalt bestemmelsessted, samt klarere for import.

• DDP – Delivered duty paid (Bestemmelsessted): Selger skal levere varen på avtalt bestemmelsessted, bære all risiko og alle kostnader forbundet med forsendelsen dit, samt klarere for eksport og import. Kjøper skal motta varen på avtalt bestemmelsessted.