Zirius Hjelp ERP

Logo

0 views 0

Det er mulig å laste inn egen logo, og det er satt av plass til logo på en del av standardutskriftene (faktura, ordrebekreftelse, plukkliste, følgeseddel, o.l.).

Logo bør gjøres om til størrelse 235×88 pixler før det legges inn i Zirius, filtype skal .PGN

Rutiner i bildet:

  • Last: Åpner vindu for å finne bildefil på harddisk og legge det inn i Zirius databasen.
  • Slett: Sletter / fjerner innlastet bilde fra skjerm og database.
  • Resize: Gjør om bilde til 235×88 format. Er anbefalt å gjøre dette i et egnet program for bilderedigering, før filen hentes inn i Zirius.
  • Lagre til fil: Legger ut bildefil til harddisk.