Zirius Hjelp ERP

Blankettadministrasjon

0 views 0

Blankettadministrasjon styrer hvilke standardblanketter som skal benyttes ved utskrift fra forskjellige rutiner i Zirius.  Det finnes et sett med standardblanketter tilgjengelig i Zirius, men det kan også tilpasses egne ved behov. Definering av ny blankett gjøres under Rapportadministrasjon, og normalt sett er det definering som skal gjøres av din forhandler.

Det kan tilpasses på egenhånd i blankettadministrasjon om det skal være fritekst på utskrifter, eller styre utskrift av blanketten mot en fast skriver og endre antall kopier som skal kjøres ut.

Blankettadministrasjon: Det er viktig at det er valgt en blankett på alle valgene. Zirius leveres med et standard oppsett som benyttes ved nyinstallasjon.

Bak hver blankett finnes ikon for Editer fritekst, og også mulighet for å angi fast skriver for utskrift av blanketten.

OnlinePrint: Dersom det er satt opp egne blanketter under Klient innstillinger-OnlinePrint,  vil det overstyre oppsett fra Blankettadminstrasjon

Fritekst: For å legge inn fast fritekst på blanketten. Det er plass til maks 255 tegn i en fritekst, og det er ikke alle blanketter hvor fritekst vil bli brukt på utskriften, selv om fritekst ikonet vises.  Hvor friteksten legges på utskriften er avhengig av blankett.  For eksempel kommer fritekst under varelinjene på faktura eller følgeseddel.

Velg standard skriver: Det er mulig å sette en fast skriver for utskrift av blanketten, og antall kopier som skal kjøres ut. Oppsett her må gjøres per PC som skriver ut blanketten. Skal en utskrift kjøres fra en bestemt printerskuff må det opprettes en printerdriver hvor det settes fast at utskrift skal gå mot en spesiell skuff. Uten definering av fast skriver for blanketten, velger bruker selv hvilken skriver som skal benyttes.

Blankettkoder: Blankettkoder brukes for å kunne styre en definert blankett mot en spesiell kunde eller leverandør, eller tilknyttet en Valuta. Eksempel kan være ved bruk av fakturaer på forskjellig språk eller en spesiell faktura til en enkelt kunde eller kjede. Blankettkoden opprettes her og knyttes til kunde/leverandør eller Valutakode ved å angi blankettkoden på aktuell kunde/leverandør eller Valutakode. Blankettkoden hentes fra kunde eller leverandør ved utskrift. Endres en blankettkode etter faktura er kjørt vil fakturakopi komme i forhold til ny blankettkode.

Trykk på Ny for å opprette ny blankettkode, og velg fra nedtrekksmenyen for hver av blankettene. Det er mulig å legges inn egen Fritekst pr blankett, og de kan styres mot egen skriver.