Zirius Hjelp ERP

XLrapporten

0 views 0

XLrapporten – Et verktøy som gir gode perioderapporter til ledelsen og Styret

  • Gir innsiktsfulle rapporter med kommentarer og analyse for god økonomistyring
  • Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm, likviditet og nøkkeltall
  • God integrasjon med regnskapssystemer,  og kan brukes sammen med tilleggsprodukt Likviditetsbudsjett.
  • Lav brukerterskel – kom i gang på 10 minutter

XLrapporten integrert med Zirius

Forutsetning for XLrapporten i Zirius er en tilleggslisens for tilgang til rutinen, samt at det er installert Excel.

Kjør program: Eksporterer datagrunnlaget fra Zirius og starter XLrapporten. Har du lagret endringer fra tidligere kjøringer blir disse også eksportert. 

Hent endringer: Når du gjør endringer på datasettet i XLrapporten, som for eksempel å legge til kommentarer, rapportkolonner eller ny forside. Bruk Hent endringer for å laste disse endringene tilbake til Zirius,  slik at de gjelder for neste kjøring også.

Slett lagret data: Dersom du har gjort endringer i datasettet som ikke skulle vært lagret i Zirius, kan du starte opp igjen fra begynnelsen ved å Slett lagret data,  XLrapportens innstillinger i Zirius.

Lagre klient som mal: Ønsker du å lage en mal for oppsett med regler for hvilke rapporter, rapportoppsett, forside og andre standardinnstillinger. Henter inn et datasett ved å velge «Kjør program». Foreta endringer og velg «Lagre klient som mal». For å bruke malen, velg «Hent mal» og der etter «Kjør program».

Hent mal: Henter mal som skal benyttes i XLrapporten.

Last ned beskrivelse av XLrapporten

Likviditetsbudsjett og Langtidsbudsjett

Dette er tilleggsprodukter, og er ikke basert på noe spørring mot database eller import. Dette er enkle verktøy for raskt å få presentert tall.

Last ned beskrivelse av Likviditetsbudsjett

Last ned beskrivelse av Langtidsbudsjett