Zirius Hjelp ERP

Momskoder

0 views 0

Det finnes standard momskoder i systemet, med knytning mot korrekt SAF-T kode. Det er SAF-T kode som benyttes ved MVA Melding.

Det betyr at når du registrerer en føring så er det Momskode som skal benyttes.

Momskoder i Zirius

Momskode Navn SAF-T kode
0 Momskode må angis
9 Aldri moms
11 Inngående mva sats 1 1
12 Inngående mva sats 2 11
13 Inngående mva sats 3 13
14 Inngående mva sats 4 12
15 Innførsel varer uten fradrag Nullsats 85
16 Grunnlag ved innførsel av varer fritt 20
17 Grunnlag ved innførsel av varer sats 1 21
18 Grunnlag ved innførsel av varer sats 2 22
20 Fritt salg fritak 5
21 Pliktig salg sats 1 3
22 Pliktig salg sats 2 31
23 Pliktig salg sats 3 33
24 Pliktig salg sats 4 32
25 Utførsel av varer og tjenester fritt 52
29 Salg utenfor avg. Området 6
31 Inng.mva sats 1 forh.fradrag 1
32 Inng. mva sats 2 forh.fradrag 11
33 Inng. mva sats 3 forh.fradrag 13
34 Tjenester kjøpt utlandet forh.fradrag mva sats1 86
35 Tjenester kjøpt utlandet forh.fradrag mva sats3 88
41 Tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats1 86
42 Tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats3 88
43 Tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats1 87
44 Tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats3 89
45 Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats 1 81
46 Innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats 1 82
47 Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats 2 83
48 Innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats 2 84
51 Direkteføring inng. mva sats 1 1
52 Direkteføring inng. mva sats 2 11
53 Direkteføring inng. mva sats 3 13
55 Direkteføring utg. mva sats 1 3
56 Direkteføring utg. mva sats 2 31
57 Direkteføring utg. mva sats 3 33
58 Direkteføring inng. innførsels mva sats 1 14
59 Direkteføring inng. innførsels mva sats 2 15
80 Innenlandsk oms med omvendt avgiftsplikt fritt 51
81 Kjøp av klimakvoter, gull med fradrag mva sats 1 91
82 Kjøp av klimakvoter, gull uten fradrag mva sats 1 92
99 Ikke oppgavepliktig salg 7

 

Kompensasjons moms

Momskode Navn SAF-T kode
36 Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer fritt  K23
37 Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer sats 1  K21
38 Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer sats 2  K22
61 Kompensasjon, inng.mva sats 1 K1
62 Kompensasjon, Inng.mva sats 2 K11
63 kompensasjon, Inng.mva sats 3 K13
65 Kompensasjon, Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats1  K81
66 Kompensasjon, innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats1  K82
67 Kompensasjon, innførsel varer med fradrag innførselsmva sats2  K83
68 Kompensasjon, innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats2  K84
69 Kompensasjon, innførsel av varer uten fradrag nullsats  K85
71 Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 1  K1
72 Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 2  K11
73 Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 3  K13
74 Kompensasjon, direkteføring inng. Innførsels mva sats 1  K14
75 Kompensasjon, direkteføring inng. Innførsels mva sats 2  K15
76 Kompensasjon, tjenester kjøpt utland med fradrag sats 1  K86
77 Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats 3  K88
78 Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats 1  K87
79 Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats 3  K89
85 Kompensasjon, kjøp av klimakvoter, gull med fradrag mva sats 1  K91
86 Kompensasjon, kjøp av klimakvoter, gull uten fradrag mva sats 1  K92