Zirius Hjelp ERP

Momskoder

0 views 0

Det finnes standard momskoder i systemet:

Momskoder Zirius

Momskode Navn Post i MVA melding (2021) SAF-T kode
0 Momskode må angis
9 Aldri moms
11 Inngående mva sats 1 14 1
12 Inngående mva sats 2 15 11
13 Inngående mva sats 3 16 13
14 Inngående mva sats 4 15 12
15 Innførsel varer uten fradrag Nullsats 2,11 85
16 Grunnlag ved innførsel av varer fritt 20
17 Grunnlag ved innførsel av varer sats 1 21
18 Grunnlag ved innførsel av varer sats 2 22
20 Fritt salg fritak 2,6 5
21 Pliktig salg sats 1 2,3 3
22 Pliktig salg sats 2 2,4 31
23 Pliktig salg sats 3 2,5 33
24 Pliktig salg sats 4 2,6 32
25 Utførsel av varer og tjenester fritt 2,8 52
29 Salg utenfor avg. Området 1 6
31 Inng. mva sats 1 forh.fradrag 14 1
32 Inng. mva sats 2 forh.fradrag 15 11
33 Inng. mva sats 3 forh.fradrag 16 13
34 Tjenester kjøpt utlandet forh.fradrag mva sats1 2,12,17 86
35 Tjenester kjøpt utlandet forh.fradrag mva sats3 2,12,17 88
41 Tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats1 2,12,17 86
42 Tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats3 2,12,17 88
43 Tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats1 2,12 87
44 Tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats3 2,12 89
45 Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats 1 2,9,17 81
46 Innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats 1 2,9 82
47 Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats 2 2,10,18 83
48 Innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats 2 2,10 84
51 Direkteføring inng. mva sats 1 14 1
52 Direkteføring inng. mva sats 2 15 11
53 Direkteføring inng. mva sats 3 16 13
55 Direkteføring utg. mva sats 1 2,3 3
56 Direkteføring utg. mva sats 2 2,4 31
57 Direkteføring utg. mva sats 3 2,5 33
58 Direkteføring inng. innførsels mva sats 1 17 14
59 Direkteføring inng. innførsels mva sats 2 18 15
80 Innenlandsk oms med omvendt avgiftsplikt fritt 2,7 51
81 Kjøp av klimakvoter, gull med fradrag mva sats 1 13,14 91
82 Kjøp av klimakvoter, gull uten fradrag mva sats 1 13 92
99 Ikke oppgavepliktig salg 7

Kompensasjons moms

Momskode Navn Post i skattemelding SAF-T kode
36 Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer fritt K23
37 Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer sats 1 K21
38 Kompensasjon, grunnlag ved innførsel av varer sats 2 K22
61 Kompensasjon, inng.mva sats 1 K1
62 Kompensasjon, Inng.mva sats 2 K11
63 kompensasjon, Inng.mva sats 3 K13
65 Kompensasjon, Innførsel varer med fradrag innførselsmva sats1 K81
66 Kompensasjon, innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats1 K82
67 Kompensasjon, innførsel varer med fradrag innførselsmva sats2 K83
68 Kompensasjon, innførsel varer uten fradrag innførselsmva sats2 K84
69 Kompensasjon, innførsel av varer uten fradrag nullsats K85
71 Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 1 K1
72 Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 2 K11
73 Kompensasjon, Direkteføring, Inng.mva sats 3 K13
74 Kompensasjon, direkteføring inng. Innførsels mva sats 1 K14
75 Kompensasjon, direkteføring inng. Innførsels mva sats 2 K15
76 Kompensasjon, tjenester kjøpt utland med fradrag sats 1 K86
77 Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet med fradrag mva sats 3 K88
78 Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats 1 K87
79 Kompensasjon, tjenester kjøpt utlandet uten fradrag mva sats 3 K89
85 Kompensasjon, kjøp av klimakvoter, gull med fradrag mva sats 1 K91
86 Kompensasjon, kjøp av klimakvoter, gull uten fradrag mva sats 1 K92