Zirius Hjelp ERP

Rapportadministrasjon

0 views 0

Fra Rapportadministrasjonen tilpasses eksisterende, eller det opprettes nye blanketter og rapporter. Dersom det er mulig å lage en SQL spørring på uttrekket i Zirius, er mulig å få laget en rapport.  Det er også mulig å definere egne versjoner av standard blanketter i Zirius, som for eksempel ved utskrift av ordrebekreftelse og Faktura
Det er mange muligheter for definisjon og utvalg, og det anbefales ikke at bruker gjør endringer selv, fordi det er avhengigheter i forhold til utvalg, formler og format.

For å sikre at rapporten blir korrekt laget, og ikke overskrevet ved versjonsoppgradering er det derfor best å få definert rapporten av noen som kjenner forutsetningene i Zirius.

Ta kontakt med din Forhandler for å få satt opp ønsket rapport.