Zirius Hjelp ERP

Avdeling

0 views 0

Avdeling blir brukt som grupperingsbegrep for regnskap. Avdeling blir også kalt for en regnskapsdimensjon sammen med Prosjekt, Dimensjon 1 og Dimensjon 2.

Avdeling kan brukes som vanlig grupperingsbegrep i fakturering, og blir overført til regnskap ved fakturaoppdatering hvis det på hver enkelt konto det skal føres avdeling på, er krysset av for at avdeling brukes

Felt beskrivelse:

  • Nr: Avdelingsnummer er et alfanumerisk felt (betyr at både tall og bokstaver kan brukes) på 10 tegn. Trykk på Ny knappen eller Ctrl+N og legg inn ønsket avdelingsnummer for å opprette ny avdeling.
    • Tips: Tenk på sorteringsrekkefølge på utskrifter ved opprettelse av avdelingsnummer. Et alfanumerisk felt sorterer ikke tall på samme måte som et numerisk felt.
  • Navn: Avdelingsnavn på maks 60 tegn.
  • Avdelingsopplysninger: Adresse 1 – 3, Postnr/-sted, Ansvarlig, Telefon/faks, Mobil og E-post er kun informasjons felt.
  • Forh.fradrag %: Angir hvor mange prosent av grunnlag det skal beregnes avgift av. F.eks. registreres det et beløp på 100,- på en konto som har 40% forhåndsmessig fradrag skal det kun beregnes grunnlag på 40,-. Kan enten legges fast på hovedbokskonto eller på avdeling.
  • Ut til Handyman: Avdeling kan brukes for å inndele brukere som er utstyrt med PDA i forskjellige avdelinger. Det kan settes opp forskjellige grunninstillinger i Handyman Administratoren per avdeling. Eksempel er hvis bedriften har avdelinger på forskjellige lokasjoner, eller har brukere innenfor forskjellige avdelinger med forskjellige behov.
  • Passiv: Setter avdelingen Passiv. En avdeling skal ikke slettes men settes passiv.