Zirius Hjelp ERP

Bilagsnr

0 views 0

Her kan det opprettes nye tellere for bilagnummer, som kan knyttes mot art. Bruk  for listevisning av inneliggende bilagsnummer. Det må angis nummer det skal starte på ved nytt år.

Felt i bilagsnummer:

  • Nr: Nummer til bilagsnummerserie, som standard følger det med 3 serier (1-Inngående, 2-Utgående, 3-Felles). Trykk på Ny knappen øverst til venstre, og legg inn et nummer som ikke er brukt fra før.
  • Navn: Beskrivende navn på bilagsnummer serie.
  • Start nr ved nytt år: Nummer bilagsnummer serie skal starte på ved føring på nytt år. Det opprettes en ny serie per bilagsnr per år. F.eks. 1_2006 – Inngående fakturaer for 2006, 1_2007 – Inngående fakturaer for 2007 og begge starter på startnr

Bilagsnummer kan justeres direkte under bokføring ved å trykke på Ctrl+Enter i bilagsnummer feltet. Da åpnes det et bilde for å angi ønsket bilagsnummer og trykke på lagre for å komme tilbake til bokføring.