Zirius Hjelp ERP

Purre/Rente oppsett

0 views 0

Oppsett Purre/Rente

Gå til Klient innstillinger – Kunder: Hak av for Bruk ny purrerutine og Bruk ny renterutine.

Kunder og Bilagsart må være aktivert for Skal purres og Skal renteberegnes hvis begge skal benyttes.

Fra kundekortet: Skal kunden alltid være markert for begge anbefales det å aktivere feltene i kundemal som benyttes ved ny kunde. Les mer om kunderkortet her

Fra Bilagsart: Her kan vedlikehold skje i listevisning.

 

Purreoppsett: Gå inn i Purre/Rente rutinen og trykk på Purreoppsett på høyre side. Legg inn oppsettdetaljer, og kryss av for hvilke purretrinn som skal kjøres.

Renteopplysninger:

 • Rentesats per år: Rentesats som skal brukes for å kalkulere rentebeløp på forfalte poster. Valget Beregn rente styrer om det skal beregnes renter. Ligger det en annen rentesats på kundekortet vil den satsen bli benyttet. Rentebeløp må registreres manuelt ved bokføring av innbetaling.
 • Min.tot.beløp: Minstebeløp for rentebeløpet pr post, for at det skal komme med på renteforslaget.
 • Min.beløp linje: Minstebeløp for rentebeløpet per linje, hvis aktuelt.
 • Min.rentedager: Antall løpedager før renteforslag.
 • Rente varenr.: Ikke i bruk. Ny renterutine bruker konto som er angitt i Ajourhold-Kontoer-nr 12 Renteinntekt
 • Beregne rente: Styrer om renter skal beregnes.

Purreopplysninger:

 • Løpedager: Antall dager over forfallsdato før reskontropost blir med på purreliste.
  • antallet som settes på løpedager blir også lagt til i forhold til når posten kommer opp på purreliste på nytt. Feks, har du satt 5 løpedager, vil neste purring skje etter 14+5 dager.
 • Betalingsbet.: Forfallsdato på Purrenota dannes basert på antall dager angitt her, antall dager fra utkjøringsdato.
 • Minstebeløp: Minstebeløp for purrebeløp som skal være med i purreforslaget.
 • Kundenr inkasso: Dersom aktuelt, bedriftens kundenummer hos inkassoselskap ved manuell håndtering.

Aktiviser purretrinn:

 • Bruke betalingsanmodning med antall: Første purrenivå. Beslutning om betalingsanmodning skal brukes eller ikke. Antall er hvor mange betalingsanmodninger som skal kjøres før åpen kundepost går til neste purrenivå. Skal Betalingsanmodning kjøres må antall være større eller lik 1.
  • Det er ikke mulig å legge på purregebyr på en betalingsanmodningen. Ønskes det purregebyr på første purrenota til kunde, skal Bruke betalingsanmodning ikke velges.
 • Bruke purrenota med antall / gebyr: Antall er hvor mange purrenota som skal kjøres før kundeposten går til neste purrenivå. Ved bruk av purrenota må antall være større eller lik 1.
 • Gebyr: Beløp som skal legges til som purregebyr. Purregebyr blir dannet for hver purring.
 • Bruke inkassovarsel med antall / gebyr: Hvor mange inkassovarsel skal kjøres før post blir overført til Inkasso. Skal inkassovarsel benyttes må antall være større eller lik 1.
 • Gebyr: Beløp som skal legges til på inkassovarsel som gebyr. Gebyr blir dannet på nytt for hver kjøring per nivå.

Blankettadministrasjon

Det må angis korrekt blankett for Purrebrev under Blankettadministrasjon. Ved vanlig purring skal Purrebrev xml settes til =  Purrebrev XML, alternativt Purrebrev xml itella for bruk sammen med OnlinePrint.

Dersom det er purring med renter skal Purrebrev xml settes til = Purrebrev med renter XML, alternativt Purrebrev med renter Itella, for bruk sammen med OnlinePrint.