Zirius Hjelp Portal

Registrere ny bruker

0 views 0

Fra login bildet Trykk på Registrer (nederst i loginbildet)

og Registrer ny bruker

  

Neste bilde er for å registrere brukerinformasjon. 

Legg inn navn, e-postadresse og ønsket passord, og bekreft med Registrer

Etter registrering mottas det en e-post som bruker må bekrefte/aktivere. Ved første login kommer bruker direkte til oppsett for å registrer nytt firma på Zirius Portal.

Registrere nytt firma gjøres enklest ved hjelp av org.nr. 

Legg inn korrekt Org.nr, trykk Neste, så hentes informasjon om firma fra Brønnøysundsregisteret. Legg inn eventuell tilleggsinformasjon om firma under Adresse og Kontoinformasjon.

Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon eller hjelp for å komme i gang.