Zirius Hjelp Portal

Prosjekt

0 views 0

Prosjekt kan benyttes ved

Fakturering: Det kan legges inn Prosjekt som dimensjon på faktura, eller på hver enkelt varelinje. Forutsetter at det er aktivert under Oppsett- Faktura og Oppsett-Dimensjoner.

Bilag: Ved bilagsregistrering kan det legges inn Prosjekt som dimensjon. Les mer om Zirius Portal Bilag

Timer:  Det kan registreres timer mot opprettede prosjekter og underliggende aktiviteter. Les mer om Zirius Portal Timer

Prosjektfaktura fra Zirius Portal: Det er mulig å opprette prosjekt som tilknyttes bruker. Da brukes prosjektet for å samle bilag, timeforbruk og registrert materiell, som forbruk i prosjektet.

Ved hybridløsning er bruk av Prosjekt i Zirius Portal er avhengig av oppsett/bruk i Zirius. 

Prosjekt som en Dimensjon
Dimensjon er et samlebegrep for avdeling, prosjekt, aktivitet, dimensjon 1 og 2, anleggsmiddel og ansatt/selger. Det kan være registret en fast dimensjon på en vare, og varens dimensjon følger da med ved registrering av ordre. Dimensjon oppdateres til regnskap hvis dette er aktivert i kontoplanen.
Prosjekt i Zirius Portal

Velg Prosjekt fra menyen. Startbildet viser eksisterende prosjekter, og det kan opprettes nye.


Du kan søke etter prosjekt i eget søkefelt, eller sortere på de forskjellige kolonnene.

Nytt prosjekt
Når det velges på nytt prosjekt åpnes nytt bilde


Prosjektdetaljer

  • Legg inn prosjektnummer, navn, velg eventuell prosjektleder og kunde. Angis det ikke prosjektnummer, tildeles neste ledige nummer ved lagring av prosjektet.
  • Et prosjekt må være knyttet til kunde for å benytte prosjektfakturering fra Zirius Portal.
  • Registrer referanser, start- og sluttdato (kun info), tillegg i % (påslag mottatte varer) og prosjektbeskrivelse (kun info).
  • Legg inn informasjon i faner for Prosjektadresse, Kontaktpersoner og Etiketter. Etikett er for å gruppere prosjekt, for å forenkle søk i etterkant.
Prosjekt med Zirius og Zirius Portal -Hybridløsning
Ved hybridløsning skal oppsett og vedlikehold for prosjektstyringen skje i Zirius. Oppsett er styring av prosjektnummer-teller, og annet vedlikehold. Zirius har utvidet funksjonalitet som bl.a. innleggelse av budsjett og tilbud, samt økonomisk oversikt over status under drift, overføring fra innkjøp og komplett lagerstyring.

Rutiner i prosjekt

Når prosjektet er opprettet kan det åpnes for visning. I Visning ligger det valget Mer, som gir tilgang til rutiner for oppslag og vedlikehold.

Aktiviteter: Oversikt og vedlikehold av aktiviteter som kan tilhøre et prosjekt. Aktiviteter kan kopieres fra annet prosjekt.

Deltagere: Kryss av hvilke aktiviteter de forskjellige ansatte skal ha tilgang til (deltagere på prosjekt).

Reg.vare: Rutine for å registrere medgått materiell på prosjekt. Materiell kan også registreres fra timeregistrering dersom dette er aktivisert.

Timer: Oversikt over registrerte timer på prosjekt, med filter for periodeutvalg og status for godkjenning. Timene kan ikke registreres her, oversikten viser hva som er registrert.

Fakturahistorikk: Oversikt over utgående faktura tilknyttet prosjektet.

Bilag: Oversikt over godkjente bilag som er tilknyttet prosjektet.

Ny faktura: Ved Ny faktura dannes faktura basert på forbruk av materiell, bilag og timer som er registrert på prosjektet.

Godkj.brukere: Brukere med tilgang til prosjektet. Kan være aktuelt ved innleide konsulenter, som ikke skal se alle prosjekter.

Kundevisning og Prosjekt
Fra kundevisningen er det egen fane for prosjekter tilknyttet kunde, med mulighet for oppslag på prosjekt. Godkjente faktura fra prosjekt vises i historikk på kunde.

Det er egen lisens for Prosjekt, men modulen blir aktivert hvis det tilknytning mot Zirius. Ta kontakt med salg@zirius.no hvis du ønsker å aktivere Prosjekt i Zirius Portal uten å være tilkoblet Zirius.