Zirius Hjelp Portal

Bank

0 views 0

Zirius OnlineBank er direkte kommunikasjon med din bank. Det inkluderer overføring av betalinger til bank, innhenting av innbetalinger og oppdatering av kontostatus.

Zirius har integrasjon direkte med flere banker.

Aktiveres Zirius OnlineBank, aktiveres Bank i menyen på Zirius Portal. Utbetalingene sendes direkte til bank ved godkjenning. Godkjenning av utbetalinger til bank krever BankID.

Beskrivelse av menyen
  • OCR giro og eGiro er en logg på innbetalinger som har kommet fra banken i disse formatene. Mottak og kobling av innbetalinger mot reskontroposter skjer i Zirius, og så synkroniseres reskontro med Zirius Portal.
  • Transaksjoner: Bankkontotransaksjoner fra banken, dersom tjenesten er aktivert for ditt firma. Her vises også saldo.
  • Kredittransaksjoner: viser innbetalinger som kommer i ISO format.

Les mer om Zirius OnlineBank her

Beskrivelse av faner i Betaling

Forslag:  Her kan det opprettes en Ny betaling. Ved Opprett betaling, må betalingsmåte og -detaljer kontrolleres før den lagres og går til godkjenning.

Godkjenning: Utbetalinger som ligger under Godkjenning kan komme fra Forslag, direkte fra Bilag (Legg til betalingsforslag) eller fra Remittering i Zirius.

Betalingen kan redigeres her hvis nødvendig. KID, bet.dato, betal beløp, beskrivelse og kontoinformasjon kan endres.
Det er mulig å godkjenne en og en betaling, eller krysse av for alle, for å overføre til banken.

Fra Rediger-Kontoinformasjon kan Betalingsmåte endres. Betalingsmåte styrer hvor bilaget havner etter godkjenning. Her vil det normalt sett kun være tilgjengelig din bank, eller Manuell betaling, og Filremittering hvis det er aktivert for ditt selskap.  Det kan også velges hvilke bankkonto betalingen skal gå fra dersom det er flere bankkontoer aktivert på din avtale med banken.

  • Filremittering: ved betalingsmåte filremittering vil betaling legges til fanen Filremittering. Overføring av filen til bank gjøres fra Zirius.
  • Manuell betaling: Overfører betaling til fanen Manuell betaling. Selve utbetalingen må da legges manuelt inn i egen nettbank, og godkjennes derfra.

I prosess: Ved OnlineBank vil betaling gå til I Prosess etter at de er godkjent av bruker, og så blir betalingene automatisk flyttet til fanen Overført når betalingen er overført bank. Overføringen til bank går automatisk.

Filremittering: Fanen viser betalinger som er godkjent ved betalingsmåte filremittering. Betalinger som ligger her flyttes til Overført når remitteringsfilen er generert i Zirius. Filremittering kan være aktuelt dersom det er Nets integrasjon, for å få behandlet betaling utland ved hjelp av filremittering.

Overført: Betalinger som er overført bank ved OnlineBank eller filremittering. Når betalinger er kvittert fra banken som betalt, flyttes de automatisk til Betalt, eller Avvist hvis det var noe feil.

Avvist:  Blir en utbetaling avvist av banken er det mulig å velge Flytt tilbake, rette feilen som var årsaken til avvisningen, og sende den på nytt.

  • Ved filremittering styres rutiner rundt avvisning fra Zirius.

Manuell betaling: Er det valgt at utbetalingen skal behandles manuelt, må det velges Flytt til betalt, for overføring til regnskap.

Kansellert: Dersom en utbetaling blir kansellert under Overført av bruker vil den havne under Kansellert, og bruker må flytte den derfra for videre behandling.

Betalt: Når en betaling er gjennomført havner den i status Betalt.