Zirius Hjelp Portal

Oppsett Attestasjon

0 views 0

Oppsett Attestasjon

For å kunne sende ut attestasjon til en ansatt må den ansattes brukerID knyttes til selskapet. Ved hybridløsning skal vedlikehold av nye brukere med tilhørende rettighet som attestasjonsbruker skje fra Brukerkobling i Zirius. Dette for å få korrekt kobling mellom bruker i Zirius og Zirius Portal. Les med om Brukerkobling her

Under oppsett attestasjon finnes valgene:

Attest.bruker: Vedlikehold av hvilke brukere som skal vises ved utsendelse av attestasjonsjobb.

Enkel attestasjon: Her kan det aktiveres Enkel attestasjon Ja/Nei. Innstillingen gjelder alle brukere på firma.

Enkel attestasjon: Ja : Bruker får et enklere grensesnitt for å godkjenne, men man kan aktiverer dimensjoner som prosjekt og avdeling, samt benytte føringsmal og mulighet til å legge til merknader.

Eksempel:

 

Enkel attestasjon: Nei: Bruker vil kunne fordele kostnader på lik måte som ved vanlig bilagsbehandling. Mulighet til å lese merknader og gjøre eventuelle andre endringer.

Eksempel:

Attestasjonsvarsel: Aktivere om det skal sendes ut nattlig påminnelse til brukere som har attestasjonsjobber venter på å bli godkjent.

Fra brukerprofilen kan det slås av/på om attestasjonsvarsel skal sendes på e-post til bruker ved første utsendelse, men varsel som sendes ut nattlig styres ikke av oppsett på brukerprofilen.