Zirius Hjelp Portal

Leverandør

4 views 0

Søk etter eksisterende leverandører, eller opprette nye. Alle leverandører som er opprettet i Zirius, hos regnskapskontor eller egen installasjon, vil være tilgjengelig i leverandørregisteret på Zirius Portal.

Søk Leverandør

Det er frisøk i leverandørregisteret, og man kan søke etter navn, e-post, org.nr eller telefonnummer. Frisøk betyr at det kan angis deler av søkeverdien, søker man for eksempel på 404 vil det vises alle leverandører med org.nr. eller leverandørnummer som inneholder 404. Tilsvarende ved navn, søker man på stor vil det gi et søkeresultat på alle leverandører som inneholder stor i navnet eller adresse. Det er også mulig å søke etter hele eller deler av en e-postadresse.

Som standard søkes det både på leverandør og kontaktpersoner tilknyttet leverandør. Du angir søk ved leverandørnavn eller kontaktperson ved Type. Nederst i bildet vises antall treff for ditt søkeresultat.

Etiketter: Er aktuelt dersom du ønsker å søke etter alle leverandører som er tilknyttet valgte etikett. Etikett er en måte å gruppere leverandør på, for enklere søk. Det kan legges inn etiketter på leverandøren under Rediger.

Sortering av søkeresultat gjøres enkelt ved å trykke på kolonneoverskriften. Det er også mulig tilpasse kolonner som skal vises.

Tannhjulet til venstre på valgte linje, gir rask tilgang til aktuelle valg for leverandør, som Vis, Rediger, Nytt bilag. Rediger gir tilgang til å endre informasjon på leverandør.

Leverandørkortet
Dobbeltklikk eller enter på linjen vil ta deg rett til leverandørvisning. Visningsbildet gir oversikt på leverandørinformasjon, samt visning av nøkkelverdier for leverandøren.
Fanen Historikk gir oversikt over bilag som er registrert på leverandøren, med mulighet for oppslag og visning av innregistrerte bilag.

Ny leverandør

Ny leverandør kan opprettes fra hurtigmenyen som alltid vises i Zirius Portal.

Nye leverandører opprettes svært enkelt ved behandling av inngående bilag i Zirius. Når OCR- tolken finner at det er en ny leverandør, vil den foreslå å opprette leverandør automatisk, basert på leverandørens org.nr.
Opprett ny leverandør, eller rediger eksisterende leverandør

Beskrivelse av fanene:

Generelt: Generelt er inndelt i detaljer og informasjon for leverandøren.

Leverandør detaljer:

  • Nr.: Leverandørnummer for leverandør. Ved opprettelse av ny leverandør anbefales det og la systemet tildele neste ledige nummer automatisk. En viktig forutsetningen er at det er satt ulik teller for leverandørnummer i Zirius Portal og Zirius.
  • Org.nr.: Legge inn leverandørens org.nr. og søk, så hentes leverandørinformasjon fra Brønnøysundregisteret dersom det er registrert der.
  • Adresse/Postnr: Standard adresseopplysning for leverandør.
  • Land/Valuta: Landkode og valuta som skal benyttes mot leverandør. Det kan legges til ny valuta under Oppsett- Faktura
  • Føringsmal: Bokføringsmal, det kan defineres fast oppsett for kontering som skal benyttes for valgte leverandør. Se Oppsett-Bilag og Bokføringsmal for å etablere maler.

Leverandør informasjon:

  • Kontaktopplysninger: Legg inn kontaktopplysninger som telefon, e-post og nettside til leverandør.
  • Logo: Leverandørens logo, men denne benyttes kun til visning i Zirius Portal.

Bankkontoer: Leverandørens konto som benyttes ved betaling.

Kontaktperson: Her kan det legges inn kontaktpersoner hos leverandør.

Notater: Legge inn notater på leverandør.

Etiketter: Brukes som utvalgsfilter ved søk på leverandør.

Lev.vare: Kan brukes for å koble ny leverandør til eksisterende vare.

Valget Nytt bilag er for å opprette ny betaling til leverandøren. Se egen beskrivelse under Bilag.