Zirius Hjelp Portal

Oppsett

0 views 0

Oppsett styrer hvordan Zirius Portal skal fungere. Det gjelder oppsett for firma, og for bruker- og modulnivå.

Firmaoppsett

Se mer informasjon under Administrer selskapet

Brukeroppsett

Se mer informasjon under Min Profil

Se mer informasjon om Registrere ny bruker

Moduloppsett

Oppsett i hovedmeny på venstre side styrer oppsett for hver modul som er aktivert i Zirius Portal. Hvilke moduler det vises oppsett for, avhenger av hvilke moduler som er aktivert.

 • Oppsett Faktura
 • Oppsett Vare
  • Varegruppe: Opprettelse og vedlikehold av varegrupper som brukes for å gruppere varer. Varegruppe synkroniseres mellom Zirius Portal og Zirius.
  • Kontokode: Kontokode benyttes for å skille hvilke regnskapskontoer varen skal føres mot ved oppdatering til regnskap hvi det er aktivert kobling mot Zirius. Ellers kan den benyttes som gruppering. Kontokode synkroniseres mellom Zirius Portal og Zirius.
  • Enhet: Salgsenheter som skal benyttes på varer. Benyttes EHF må det legges inn egne internasjonale koder for enhet (F.eks. STK – Stykk = EA – Each, TIM – Timer = HUR – Hour, o.l.). Enheter synkroniseres mellom Zirius Portal og Zirius.
 • Oppsett Bilag
 • Oppsett Prosjekt
  • Viderefakt.vare: For å kunne fakturere via prosjektmodulen må det legges inn en viderefaktureringsvare.
 • Oppsett Timer
 • Oppsett Attestasjon
 • Oppsett tidsstyrte Rapporter
 • Oppsett Lønn
 • Oppsett Dimensjoner
  • Anleggsmidler:  Vedlikehold av register  for anleggsmiddel som kan brukes i timeregistrering, bilag eller attestasjon.  Aktive anleggsmidler synkroniseres mellom Zirius Portal og Zirius.
  • Avdeling: Vedlikehold av avdelingsnummer,  som kan brukes ved timeregistrering, bilag eller attestasjon. Avdeling synkroniseres mellom Zirius Portal og Zirius.
  • Dim 1 / Dim 2: To frie dimensjoner som kan oppdateres inn til regnskap i Zirius hvis dimensjonen er aktivert i kontoplanen der. Dimensjon synkroniseres mellom Zirius Portal og Zirius.
 • Oppsett Konto
  • Vedlikehold av kontoplanen. Ved hybridløsning, der firma på Zirius Portal er koblet mot Zirius, skal kontoplanen vedlikeholdes i Zirius.