Zirius Hjelp Portal

Attestasjon

0 views 0

Attestasjon er en tilleggsmodul som gjør det mulig å sende inngående bilag ut for en attestasjonsflyt mellom brukere på Zirius Portal. Rutinen forutsetter at Bilag er aktivert, i tillegg til Attestasjon. Les mer om Bilag her 

Attestasjon ved Hybridløsning 
Ved hybridløsning, Zirius Portal og Dokumentflyt anbefales det at attestasjon styres fra Dokumentflyt, og at bruker på Zirius Portal kun har tilgang til Attestasjon. Les mer om mulighetene ved kobling Dokumentflyt og Zirius Portal Bilag.

For mer informasjon om Attestasjon send e-post til post@zirius.no

Attestasjon i Zirius Portal.
Velg Attestasjon i meny, som inneholder Til attestasjon og historikk.

Det finnes et skrivebordselement (Widget) for Attestasjon, som kan legges til på Startsiden, for å sikre at bruker alltid ser bilag som skal attesteres når de logger på. Les mer om Startsiden her

Attestasjon kan sendes til en eller flere brukere i Zirius Portal, men også som e-post til ekstern bruker. En ekstern bruker vil kun få en e-post med link for hver enkelt attestasjonsjobb.

Et inngående bilag i Attestasjon kan redigeres for kontering/føring på samme måte som ved bilagsbehandling i Bilag-Innboks. Kontroller at informasjonen ser korrekt ut, og angi eventuelle Merknader/Dimensjoner. Det kan også benyttes Føringsmal, dersom det er faste konteringer som brukes. Bokføringsmal opprettes under Oppsett-Bilag

Når kontrollen er gjort er det bare å godkjenne bilaget. Valgene finnes øverst til høyre i bildet

Når bilaget attesteres som godkjent av en bruker, sendes det enten til neste person i attestasjonsflyten, eller som Godkjent over til Bilag-Godkjent. Avhengig av hva som ble besluttet ved utsendelse til attestasjon.
Avvises bilaget legges det til Bilag-Avvist. Avviste bilag må flyttes til Innboks, for å bli behandlet på nytt eller slettes. Ikke min gir valg for å videresende attestasjonen til rette attestant.

Les mer om Attestasjon oppsett her

Les mer om Bilag her

Ved behov for å avbryte en attestasjonflyt, kan det overstyres fra Bilag dersom bruker har rettighet som administrator.