Zirius Hjelp Portal

Oppsett Vare

0 views 0

Oppsett Vare

Gå til hovedmeny Oppsett – Vare

Ved hybridløsning Zirius Portal knyttet til Zirius skal vedlikehold her skje i Zirius.

Oppsett vare inneholder:

  • Varegruppe: Brukes for å gruppere varer i varekategorier.
  • Kontokode: Oppsett på kontoer som skal brukes ved oppdatering av faktura til regnskap.
  • Enhet: Vedlikehold av enheter som kan knyttes mot vare.