Zirius Hjelp Portal

Rapporter

0 views 0

Rapporter viser et utvalg rapporter, for kategorier som Kunder, Varer, Åpne poster og Regnskap.

Kunder

 • Salgsstatistikk kunder, omsetning pr kunde.
 • Fakturaoversikt, fakturaoversikt sortert pr kunde.
 • Kundestatistikk Graf

Åpne poster

 • Forfallsliste kunder
 • Åpen post kunder
 • Åpne poster Graf

Varer

 • Salgsstatistikk varer, omsetning pr vare
 • Fakturaoversikt varer, fakturaoversikt sortert pr vare
 • Varestatistikk Graf
 • Varegruppestatistikk Graf

Regnskapsrapporter

 • Balanse
 • Resultat
 • Graf Resultatutvikling

Det er en egen kategori hvor bruker selv kan definere sine favorittrapporter, altså de rapportene som benyttes ofte.  Favoritter blir lagret pr brukerprofil.

Dersom Regnskapskontoret benytter Zirius kan de sende ut egendefinerte rapporter for oppslag i Zirius Portal.

Tidsstyrte rapporter med automatisk utsendelse pr epost

Ved å definere noen tidsstyrte rapporter vil rapporteringsrutinene forenkles. Under Oppsett- Rapporter kan det settes opp til å kjøre tidsstyrt. Zirius sender automatisk ut rapportene, til angitte epostmottakere, for eksempel månedlig eller kvartalsvis. Se egen beskrivelse.