Zirius Hjelp Portal

Oppsett Faktura

7 views 0

Hovedmeny Oppsett -Faktura

Gjør en beslutning for oppsett under de forskjellige fanene

  • Valuta: Skal det faktureres i valuta må valutakode og kurs legges til. Oppdater valutakurser, henter dagens valutakurser fra Dnb og oppdaterer Zirius Portal
  • Betalingsbet: Benyttes for å angi forfallsdato på faktura. Opprett de forskjellige betalingsbetingelser som skal være i bruk. Det må angis på kundekortet hvilke betalingsbetingelse som skal gjelde for kunden.
  • Hendelselogg: Oversikt over alle elektroniske utsendelser av faktura (epost, EHF, OnlinePrint, ftp).
  • Avrunding: Oppsett for Ja/Nei til øresavrunding på utgående faktura, og om summen skal avrundes til nærmeste krone eller femti-øre.
  • Dimensjoner: Aktivering for om det skal være registrering av dimensjoner (f.eks. avdeling og prosjekt) på ordrelinje i faktura.

For å fakturere må det også finnes minimum en vare. Se egen beskrivelse for vare her

Ved bruk av Dimensjoner og oppdatering av dimensjon til regnskap, må konti settes opp med beslutning for dimensjon. 

Se også oppsett Firmaopplysninger