Zirius Hjelp Portal

Oppsett Bilag

0 views 0

Oppsett Bilag

Gå til hovedmeny Oppsett – Bilag

Bokføringsmal
Bokføringsmal er en fast oppskrift på hvordan bilag skal føres. Det anbefales å opprette forskjellige maler, for å dekke de meste vanlig bilagene som skal konteres. Da blir det enkelt for bruker som skal godkjenne et bilag, og mindre feilkontering som må følges opp etter godkjenning til regnskap.

Velg Ny og angi nr og Navn på bokføringsmalen, og legg til konto og andel i %. Bokføringsmal kan inneholde en konto (100 %), eller flere. Ved flere konti må totalt bli 100 %. Navnet bør være noe som enkelt gir brukeren informasjon om når den skal brukes. Bokføringsmal kan også knyttes mot en fordelingsmal. Dette er aktuelt hvis inngående bilag skal føres eller splittes på faste dimensjoner som f.eks. avdeling eller prosjekt.

Fra Bilag kan bruker velge rett mal fra nedtrekksmeny, uten å måtte forholde seg til hvilke konti eller dimensjon som ligger knyttet til malen.

For å forenkle føringen er det også mulig å knytte en opprettet bokføringsmal til leverandør. Leverandørkortet har eget felt for å angi en Føringsmal

Fra Leverandørkortet:

.

Lev.vare 
Varer som kommer i en EHF faktura vil automatisk bli opprettet i Lev.vare og det kan settes opp fast kontokode som skal benyttes mot vare.
Aktive EHF mottak for ditt firma så vil EHF faktura leses automatisk inn i Bilag-Innboks.

Fordelingsmal: Opprett fordelingsmal hvis inngående bilag skal splittes på faste dimensjoner som f.eks. avdeling eller prosjekt. Fordelingsmaler som finnes her kan knyttes til bokføringsmalen. En fordelingsmal kan også være 100 prosent til en dimensjon, for eksempel knyttet til ett prosjekt.

Ekstern bruker
En attestasjonsbruker er normalt sett en vanlig bruker i Zirius Portal, men det er også mulig å opprette ekstern bruker. Ekstern bruker kan også opprettes fra Bilag-Attestasjon. Ekstern bruker registreres kun med e-postadresse, og får attestasjonsjobben på e-post, med link for å åpne bilaget og godkjenne.
En ekstern bruker vil ikke ha tilgang til Bilag-Innboks, og ser derfor heller ikke bilag som ikke er attestert eller historikk. Det anbefales derfor normalt sett å opprette alle som skal attestere som vanlig bruker.

Dokumenttype