Zirius Hjelp Portal

Vare

7 views 0

Vareregisteret

I vareregisteret kan du benytte søkefeltet til vanlig frisøk. Til venstre på hver linje vises tannhjul som ved vanlig museklikk gir tilgang til undermeny.

 • Vis: Visning av varen
 • Rediger: for å gjøre endringer i varekortet.
 • Ny Ordre/Tilbud (eller Faktura hvis oppsettet tilsier det): Opprette ny ordre på varen.

Ved Enter på varelinjen, kommer du rett til visning av vare.

 

Fra Historikk, vises alle tilbud, ordre og faktura som har vært tilknyttet varen.

Fra Historikk kan du kopiere en ordre, danne en kreditordre, eller se de faktiske bilagene (valg Rapport).

Ved Rediger vare kommer du til varekortet for ajourhold. Det er viktig at informasjonen i varekortet er korrekt.

Forklaring til varekortet

Fanen Generelt

 • Varenummer: Varens ID i systemet. Det er en teller i Zirius Portal som holder rede på neste ledige nummer, eller du kan benytte GTIN (EAN) fra varen. Er det en annen nummerstruktur du bruker i din bransje kan den benyttes.
 • Varenavn: Slik varebeskrivelsen vises i Zirius Portal.
 • MVA kode: MVA sats ved salg av varen.
 • Pris:  Pris eks og ink MVA. Angir du Pris Eks MVA vises automatisk Pris Ink MVA, og motsatt.  Kalkuleringen skjer basert på MVA satsen du har angitt på varen.
 • Varegruppe: En nødvendig tilknytning for varen, men om du bruker en eller flere varegrupper er i forhold til eget behov. Varegruppe kan for eksempel være som en gruppering av varetyper. For ny varegruppe trykk på plusstegnet, eller opprett ny varegruppe under Oppsett-Vare-Varegruppe
 • Kontokode: Kontokode inneholder informasjon om hvilke regnskapskonti som skal benyttes ved bokføring av salg og innkjøp av varen.
  Kontokode kan også benyttes for gruppering av varer. F.eks. Salg varer, Salg timer, o.l. Fordi kontokoden definerer hvordan salg og innkjøp oppdateres til regnskap, anbefales det at kontokoder settes opp i samarbeid med ditt regnskapskontor. For ny kontokode, trykk på plusstegnet, eller opprett ny kontokode under Oppsett-Vare-Kontokode
 • Enhet: Varens salgsenhet slik den vises på kundedokumenter. For ny enhet trykk på plusstegnet, eller opprett ny under Oppsett-Vare-Enhet
  Det er krav til vareenhet ved EHF fakturering. Zirius Portal vil ved oppstart, som standard inneholde en EHF enhetsliste, men vedlikehold/endringer må gjøres selv.

Beskrivelse av de andre fanene:

Bilde: Her kan du legge til bilde tilknyttet varen.

Etikett: Etikett kan brukes som søkebegrep for gruppering av varer, uavhengig av varegruppe eller kontokode. For å legge til en etikett på varen kan du velge fra oversikten ved søk, eller angi ny etikett direkte.

Lev. Vare: Her legger du til leverandørspesifikk informasjon om varen. Aktuelt dersom varen har forskjellig leverandører, med avvikende varenummer pr leverandør.

Dim.: Dimensjoner kan tilknyttes varen hvis aktuelt. Legger du informasjon om dimensjon på varen, vil angitt dimensjon bli foreslått ved ordre/salg av varen.