Zirius Hjelp Portal

Firmaopplysninger

0 views 0

Har du opprettet firmaet selv, kan det være greit å sjekke oppsettet som beskrevet nedenfor. Er firma opprettet av et regnskapskontor kan det hende du ikke har rettigheter til oppsett.

Administrer selskapet – Firmaopplysninger

  • Er aktiv: Beslutning om firma er aktivt i Zirius Portal, skal derfor stå til Ja.
  • Registrert i foretaksregisteret: Velg Ja når firma er opprettet i Brønnøysundregisteret.
  • Fakturer fra Zirius ERP: For aktivering av Faktura i Zirius Portal skal dette stå til Nei.  Ja er aktuelt dersom Zirius Portal benyttes til ordreregistrering, og fakturering skjer fra Zirius ERP
  • Fast forretningssted i Norge: Ja. Benyttes i forbindelse med EHF fakturering.
  • Registrert i Merverdiavgiftsregisteret: Ja. Legger MVA bak org.nr. på faktura, ordre og tilbud.
  • Ikke merverdiavgift: Firma med momsfritak (f.eks. lag eller forening) kan velge Nei her, da legges det ikke til MVA på faktura.
  • Admin og Bruker må godkjenne timer: Ja/Nei til ønsket rutiner for timegodkjenning.
  • Er Manual Payment: Ikke i bruk
  • Logo: Last opp firmalogo for visning på faktura, ordre og tilbud. Logo bør ikke være for stor filstørrelse (ca. 20kb).

Adresse: Sjekk firmaadresse, telefon, web- og e-postadresse som ligger inne. Disse verdiene benyttes på faktura, tilbud og ordre.
Bankkonto: Firmaets bankkonto som skal benyttes på faktura.
Blankettoppsett: Hvis du ønsker fast fritekst på utgående fakturaer og betalingspåminnelser,  kan det legges inn her.
Regnskapskontor: Her kan du se om du er tilkoblet et regnskapskontor med Zirius.
Betaling: ved tilknytning til regnskapskontor, vil det vises avtalen for banktransaksjoner her.