Zirius Hjelp Portal

Administrer selskapet

0 views 0

Administrer selskapet (Firmaoppsett)

Det er styrt av rettigheter på bruker om det er tilgang Administrer selskapet. Ta kontakt med ditt regnskapskontor eller den i bedriften som administrerer løsningen hos deg for mer informasjon.

Brukere: Oversikt over brukere som er opprettet på firma og hvilke roller og rettigheter de har. Ved hybridløsning, Zirius Portal koblet mot Zirius, skal ny bruker og rettigheter per brukers styres fra Brukerkobling i Zirius. Les mer om Brukerkobling her

Invitasjoner: Her kan det inviteres nye brukere. Ved invitasjon angis det rolle og modul ny bruker skal ha tilgang til. Bruker får tilsendt e-post med invitasjon, bruker må bekrefte invitasjonen ved login. Invitert bruker vises under Brukere etter at invitasjonen er bekreftet.

Firmaopplysninger

Transaksjoner: Logg over faktura som er sendt fra systemet og danner kostnader. En tidligere løsning for kunder som forhåndsbetalte klipp for EHF og OnlinePrint for utsendelse av faktura. Oversikten viste hva kunde hadde forbrukt i forhold til forhåndsbetalte klipp.

Konfigurasjon

  • Telleroppsett: Nummerserie som skal benyttes ved fakturering. Den må ikke endres etter oppstart. Ved tilkobling til regnskapskontor med Zirius skal regnskapskontoret styre oppsettet. Det må være forskjellige nummerserier på tellere i Zirius og Zirius Portal.

  • KID oppsett: Det kan aktiveres KID på utgående faktura. Anbefalingen er KundenrOgFakturanr med Modulus 10. Ved hybridløsning må  KID format som velges her være likt det som står i Zirius. Er firma tilkoblet et regnskapskontor som kjører Zirius kan det aktiveres OnlineBank for inn – og utbetalinger. Les mer om OnlineBank her

  • Bankkonto. Her kan det legges inn flere bankkontoer hvis aktuelt, men det er kun konto definert som Standard som benyttes ved utgående faktura. De andre kan benyttes for utbetaling ved inngående bilag.

Bruk Min profil for å tilpasse informasjon og oppsett for pålogget bruker.