Zirius Hjelp Portal

Min Profil

0 views 0

Min Profil

Brukerinfo: Informasjon om pålogget bruker. Her er det også valg for standard firma som skal vises ved pålogging. Det er aktivering av attestasjonsvarsel og nyheter, samt personlig lønnsoppsett. Les med om Zirius Lønn her

Passord: For å bytte brukerpassord. Er brukerID benyttet i koblingen Zirius og Zirius Portal, må passordet i Zirius også endres for å opprettholde koblingen.

  • Har bruker glemt passordet, finnes det i påloggingsbildet en mulighet til å sette nytt passord ved å bruke funksjonen Glemt passord
  • Har bruker forsøkt å logge inn med feil passord for mange ganger, blir tilgangen til Zirius Portal automatisk sperret i 15 min.

Språk: Oppsett om tekster skal være på Norsk eller Engelsk.

Firmaer: Oversikt over firma bruker har tilgang til, og rutine for å opprette nytt firma. Nytt firma opprettes enklest ved å benytte Org.nr.  Det er mulig  å kopiere en bokføringsmal fra ett firma til det firma bruker er pålogget.

Ved Slett, slettes brukers tilgang til firma, men selve firmaet slettes ikke.

Rediger er direkte tilgang til Firmaopplysninger. Det er rettighetstyrt om bruker har tilgang til å endre på firmaoppsett, så finnes ikke valget der så har bruker ikke tilstrekkelig rettighet til  å gjøre endringer.

SMS avsender:

Pin-kode SMS: For å godkjenne utbetalinger til bank må det registreres mobilnummer. Etter registrering må mobilnummer godkjennes av Zirius AS. Det sendes e-post til bruker når mobilnummer er godkjent.
For å endre mobilnummer som skal benyttes for godkjenning av utbetalinger til banke, må det som er registrert først avregistreres, før nytt mobilnummer registreres.  Zirius må bekrefte endringen.

Timeoppsett: Personlig oppsett for timesregistrering. Her kan det aktiveres hvilke dager det skal registreres timer på, og om det skal angis tid fra – til eller kun antall timer.

Enkel pålogging: Bruker kan linkes mot Google eller Facebook konto for å gjøre påloggingen enklere. Legges det inn enkel pålogging kan det trykkes på ikon for Google eller Facebook ved pålogging.