Zirius Hjelp Portal

Oppsett Timer

0 views 0

Grunnoppsett for timeregistrering på Zirius Portal skal gjøres i Zirius

Grunnoppsett for lønnsart, prosjekter og ansatte som skal registrere timer skal styres fra Zirius. Det innebærer at timeregistrering på Zirius Portal forutsetter at firmaet også har en aktiv Zirius klient som synkroniseres med firma på Zirius Portal.

 • Prosjekt vedlikeholdes i Zirus, alle prosjekter med tilhørende avsnitt og aktivitet synkroniseres med Zirius Portal for timeregistrering. Timefangsten tilknyttet prosjekt synkroniseres med prosjektet i Zirius, og gir løpende oversikt over påløpte kostnader relatert til timeforbruk tilknyttet prosjektet. Les mer om Prosjekt i Zirius 
 • Dersom timeregistreringen skal være uten tilknytning til forskjellige prosjekter, men som grunnlag for lønn, kan prosjektet opprettes i Zirius Portal.
 • Den ansatte må ha egen login til Zirius Portal, med rettighet for timeregistrering. Opprett bruker til Zirius Portal under Brukerkobling.
 • Lønnsart ansatte skal føre timer mot, opprettes og ajourholdes i Zirius. Les mer om vedlikehold av lønnsart her

Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon for å komme igang.

Oppsett timer i Zirius Portal

Tilpasning for ønsket styring ved timeregistrering styres av oppsett timer i Zirius Portal. Oppsettet er inndelt i Firmaoppsett og Brukeroppsett, og hva som velges avhenger av ønsket rutine.

Grunnoppsett for timeregistreringen gjøres under Oppsett- Timer, og er inndelt i forskjellige faner.


Autogodkjenning

 • Autogodkjenning Antall uker: Antall uker tilbake i tid ikke godkjente timer automatisk blir godkjent, og dagene blir låst. Forutsetter at det i firmaoppsett står at Admin og bruker må godkjenne timer.
 • Standard lønnsart: Viser lønnsart som benyttes som forslag ved registrering av ny time.
 • Skjul aktiviteter uten timer: Ved mange prosjekter, og tilhørende aktiviteter, anbefales det å si Ja her. Da viser ukesoversikten kun aktiviteter det er registrert timer på.
 • Bruk standard prosjekt: Det er mulig å registrere timer mot et blankt prosjekt. Det er anbefalt å si Nei her, og opprette et diverse prosjekt for slike timer. Dersom timene skal registreres som grunnlag til lønn, uten tilknytning til prosjekt kan man opprette et prosjekt som for eksemplet heter Timer.
 • Godkjenn timer automatisk: Ved Autogodkjenning må denne stå til Ja, ved Nei her må alle timer godkjennes manuelt.
 • Deaktiver automatisk godkjenning: Normal bruk er Nei. Denne kan settes til Ja hvis det er behov for å registrere timer lengre tilbake i tid enn antall uker som står under autogodkjenning.
 • Aktiver anleggsmiddel: Skal det føres timer mot anleggsmiddel må det aktiveres her, Ja styrer om anleggsmiddel er tilgjengelig ved timeregistrering.
 • Aktiver materiell: Skal det registreres materiell i forbindelse med timeregistrering må denne aktiveres. Ja styrer om materiell er tilgjengelig ved timeregistrering.

Aktive lønnsarter: Lønnsart skal vedlikeholdes fra Zirius, Les mer om vedlikehold av lønnsart her

Timer skal registreres mot en aktiv lønnsart. Lønnsart som er opprettet vil finnes under Tilgjengelige, og kan enkelt kobles mot valgte bruker. Dette vil gjøre timeregistrering mer oversiktlig for de forskjellige brukerne.

Lønnsart:  Timer registreres på en Timeart (Timeart= lønnskodenr). Dersom du kan importere Timer til Zirius Lønn må det settes knytning mellom Lønnart nr og Lønnsart (benyttes i Lønn)  En lønnsart kan være tilknyttet til flere timerarter.

 

 

Forklaring til feltene:

Lønnskodenr.=  Timeartnr.  En Timeart kan ha en Lønnsart, men en Lønnsart kan være knyttet til flere Timearter.

Navn: Beskrivende navn på Timeart.

Eksternid: ID som benyttes ved eksport til  lønnssystem.

Enhetstype: Enhetstype styrer registreringstype:

 • Timer: Angis som timer. Angivelse av fra-til tid eller antall timer styres av brukeroppsett timer.
 • Beløp: Lønnsart med denne egenskapen legges under Utlegg/Tillegg. Skal registreres som beløp.
 • Kilometer: Lønnsart med denne egenskapen legges under Utlegg/Tillegg. Skal registreres med antall
 • Overtid: Registreres på samme måte som timer, men skilles ut som overtid
 • Anleggsmiddel: Hvis aktivert.

MVA kode: standard MVA for Timeart.

Lønnsart: Lønnsart i Zirius Lønn

Salgspris: Pris per Timeart

Bruk sats/beløp fra timer: Du må også ta stilling til om sats/beøp skal hentes fra lønnsart på den ansatte, eller fra Salgspris på timeart. Bruk sats/beløp av timer settes til Ja dersom du skal bruke salgspris fra timeart

Aktive: Ja/Nei for om Timearten skal være tilgjengelig.

Valgte: Oversikt og vedlikehold av hvilke prosjekter og aktiviteter som skal vises i ukesoversikt for hver enkelt bruker. Bruker kan også selv enkelt legge til aktive prosjekter, så det er ikke krav til at det vedlikeholdes for hver bruker herfra. Unntak er dersom bruker har rolle som innleid, da må prosjekter den innleide skal ha tilgang til aktivt legges til herfra.

NN aktivitet: Er standard prosjekt (blankt prosjekt) aktivert, kan navn på standard prosjektet settes etter eget ønske.

Nå har du lagt inn det som skal være under Oppsett-Timer, så da er det Firmaopplysninger og Brukeroppsett som settes opp.

Firmaopplysninger: Gå til Administrer selskapet – Firmaopplysninger, så kommer du til fanen Firma.
Her finnes valget Admin og bruker må godkj.timer.  Ja/Nei her styrer om bruker skal godkjenner egne timer, eller om både bruker og en med rettighet som administrator eller prosjektleder skal godkjenne timene.
Lagre og gå ut.

Brukeroppsett: Brukeroppsett lagres pr brukerprofil, så hver og en bruker gjøre sine valg. Dette handler om tilpasning for egen timeregistrering. Hvordan bruker ønsker uken presentert, og om det skal registreres timer på fra/til tid eller som antall timer. Les mer om Min Profil her