Zirius Hjelp Portal

Timer

0 views 0

Timeregistrering er en egen modul i Zirius Portal. Bruk timeregistrering som grunnlag for Zirius Lønn, eller integrasjon med et eksternt lønnssystem. Etter godkjenning oppdateres regnskap med påløpte timekostnader og de godkjente timene klargjøres for Zirius Lønn.  Les mer om Zirius Lønn

Ved bruk av Prosjekt kan timer registreres mot prosjektet og prosjektets forskjellige aktiviteter på Zirius Portal. Grunndata i prosjektet, som aktiviteter, lønnsart, m.m, vedlikeholdes da i Zirius Prosjekt og oppdateres til Zirius Portal. Etter at timene er godkjent av ansatte, leses de inn til Zirius Prosjekt for godkjenning.

Beskrivelse av rutiner ved timeregistrering.

Ukesoversikt: Viser oversikt over registrerte timer pr uke for valgte ansatt. Gruppering kan være Prosjekt eller Lønnsart.

Fra ukesoversikt er det også tilgang til hurtigregistrering av timer.

Velg + tegne nede til høyre i bildet, og Ny, så kommer dette bildet:

De forskjellige fanene gir tilgang til å knytte til eventuelle utlegg/tillegg m.m.

Godkjenn uke fra + tegnet gir tilgang til å godkjenne timer for valgte uke.

 

Registrer timer

Timeregistrering kan gjøres fra hurtigvalget, fra menyvalget Timeregistrering, eller fra Ukesoversikt. Det finnes også integrasjon med håndholdte terminaler for timeregistrering.

Hurtigvalget er tilgjengelig i alle skjermbiler:

Registreringsbildet for ny time ser likt ut om du velger Timer fra hurtigvalget eller om du velger Registrer timer i meny.


Nede til høyre i registreringsbildet er det et + tegn, og når du legger musepeker over + tegnet får du tilgang til flere valgmuligheter for timeregistreringen:

Registrer timene med tilhørende Prosjekt/Aktivitet, og velg rett Lønnsart. Legg til eventuell kommentar og velg Lagre, så kommer du til Ukeoversikten.

Hvordan timeregistreringen skal skje pr bruker, fra -til klokkeslett eller antall timer, styres av oppsett for pålogget bruker under Min Profil

For å registrere timer tilknyttet samme prosjekt over en periode kan man registrere timeantallet på en datoperiode. Åpne valget for Aktiver flere tidsoppføringer for å registrere timer på fra/til dato.

Angi datoperiode og velg rett prosjekt, og registrer timene. Gjør det mulig å registrere for eksempel samme timeantall per dag i en uke, i en operasjon.

Rapporter
Rapporter gir oversikt over innregistrerte timer pr periode for bruker og prosjekt. Har bruker rettigheter som administrator, vil det også være mulig med oppslag/rapporter for alle ansatte under Timeliste-admin.

Trykk på Utvalg for å komme tilbake til Utvalg, hvis du har kjørt en rapport.

Godkjenn

Alle registrerte timer må godkjennes. Timer godkjennes etter regelverk definert i oppsettet. Det kan gjøres ved autogodkjenning, kun av bruker, eller med ekstra godkjenning av leder. Oppsett for timer, både grunnoppsett og brukeroppsett gir en oversiktlig brukeropplevelse ved timeregistrering i Zirius Portal. Les mer om Oppsett Timer her.