Zirius Hjelp Portal

Kunde

11 views 0

Når det registreres en ordre eller faktura må den være knyttet til en kunde. Kunderegisteret inneholder alle kunder, og det tilgang til historikk på kunden, og visning av prosjekter kunden er tilknyttet. Kunder opprettes med standard kundeinformasjon, kontaktpersoner, leveringsadresser, notat, etiketter og elektronisk forsendelse.

Les mer her om å opprette Ny kunde

Les mer her om Kundekortet

Søk i kunderegisteret

Det er frisøk i kunderegisteret, og man kan søke etter navn, e-post, org.nr eller telefonnummer.  Frisøk betyr at det kan angis deler av søkeverdien, søker man for eksempel på 404 vil det vises alle kunder med org.nr., kundenummer eller telefonnummer som inneholder 404. Tilsvarende ved navn, søker man på stor vil det gi et søkeresultat på alle kunder som inneholder stor i navnet eller adresse. Det er også mulig å søke etter hele eller deler av en e-postadresse. Søk etter telefonnummer vil være styrt av om telefonnummeret er registrert med mellomrom eller ikke. Dersom kundens telefonnummer er registrert som 22 22 22 22, vil 22222222 ikke gi treff, da må det søkes med mellomrom.

For å endre sortering av søkeresultat er det aktive felt i overskriftsraden som kan benyttes for å endre sortering.

Det er mulig tilpasse hvilke kolonner som skal vises, ved valget til høyre i bildet som vist på bildet under.

Rutiner eller høyreklikk på valgte linje, gir rask tilgang til aktuelle aktiviteter på kunde, som Vis, Rediger, Ny faktura, SMS  og Slette (sette passiv).

Nederst i bildet vises antall treff for ditt søkeresultat. Du kan angi om du vil frisøke i kunde eller også i kontaktperson, besluttes ved å angi Type.

Søk ved hjelp av Etikett.

Søk etter alle kunder som er tilknyttet valgte etikett. Etikett er en måte å gruppere kunder på, for enklere søk. Det kan legges til etiketter på kundekortet under Rediger.