Zirius Hjelp Lønn

Oppsett Lønn

0 views 0

Før du begynner med lønnsberegning, må du følg trinnene nedenfor for å klargjøre firmaet:

Først må skattetrekkskonto legges inn. Hvis ditt firma er koblet til Zirius ERP, opprettes denne derfra. Hvis du har en selvstendig løsning, klikk øverst i høyre hjørne, velg Administrer selskapet – Konfigurasjon og fanen Bankkonto (samme sted som du oppretter driftskonto). clip0094

Trykk på Ny til høyre i bildet og legg til opplysninger om bankkonto for skattetrekk (krav fra myndighetene). Lagre og lukk.

Fra hovedmenyen på venstre side, velg Oppsett – Lønn.
Her finnes flere grunnoppsett som må på plass, inndelt i forskjellige faner:

 

Ansattgruppe

En ansatt må knyttes til en ansattgruppe. Denne styrer grunnverdier som for eksempel lønnskjøringer per år, timepris, timer per dag og dato for sist lønnsendring.

Velg Ny for  opprettelse av ny ansattgruppe.

Under fanen Generelt opprett f.eks. en ansattgruppe 1001 – Fast lønn, og 1002 – Timelønn.

Under fanen Årslønn & timelønn legges det inn:

  • Antall lønnsberegninger pr. år, normalt 12
  • Timepris er årslønn delt på normalt antall timer pr år. For 100% stilling tilsvarer det 1950 timer
  • Siste lønnsendring er kun et infofelt
  • Timer pr. dag er normalt 7.5

Du kan opprette så mange ansattgrupper du har behov for. Husk å lagre mellom hver gruppe du oppretter.

 

Lønnsart

Det følger med et standard sett med lønnskoder/arter som er riktig satt opp i henhold til levering og rapportering av A-melding.  Ta en kontroll på de lønnsarter dere skal benytte og sørg for at hovedbokskonto stemmer overens med de som brukes i Zirius ERP, slik at bokføringsføringsbilaget blir riktig. Hvis du ønsker å opprette egne lønnskoder, bruk koder fra 500 og oppover. Koder under 500 er reservert i systemet.

OBS: Viktig at dette er satt opp korrekt slik at det ikke blir problemer med A-melding. 

Skal timeregistrering benyttes må du koble sammen artene slik at det blir korrekt i både timeregistreringen og Lønn.

Arbeidssted

For å kunne kjøre lønn med innrapportering til Altinn må det opprettes arbeidssted. Trykk på Ny til høyre i bildet, angi et nummer og navn for arbeidsstedet og legg inn virksomhetetsnummer og skattekommune. Virksomhetsnummer finner du på www.brreg.no.

 

Lønssoppsett

Her velges det hvilke bankkonto som skal benyttes, samt hovedbokskonto for de forskjellige kostnadene. Velg bankkonto i nedtreksmenyen og tilhørende hovedbokskonto. Bankgaranti skal kun benyttes dersom det finnes godkjenning av myndighetene.

 

Avsetn.konter

Her angis det hovedbokskontoer som benyttes til avsetninger og kostnader. Zirius fyller ut forslag til standard konti, men det kan endres hvis ønskelig. Velg aktuelle hovedbokskonti fra nedtreksmeny.

 

Firmabil

Benyttes det firmabiler må de opprettes her. Legg inn detaljer om bil, lønnsoppsett og forsikring.

 

Fordringshavere

Benyttes ved for eksempel Fagforeningskontigent. Trykk på Ny og legg inn fordringshavers Navn, adresse og bankkonto.

 

Offentlige satser

Her vedlikeholdes offentlige satser. Det blir lagt inn forslag på satser fra Zirius, men med mulighet til å overstyre. Feriepengeprosenten bør kontrolleres etter hva ditt firma benytter.

 Klikk på tannhjulet for tilgang til undermeny for å redigere/kontrollere, eventuelt dobbeltklikk på linja.

 

Altinn brukere

For å kunne sende inn A-melding til Altinn må bruker være tilknyttet firma og ha de nødvendige rettigheter i Altinn. Trykk på Ny bruker og legg inn påkrevde opplysninger for å kunne logge inn i Altinn.

 

Altinn hendelseslogg

I hendelsesloggen vises all kommunikasjon som har skjedd med Altinn. Bruk nedtrekksmeny øverst i høyre hjørne for å velge hvor lang tid tilbake loggen skal vises, og trykk på filter etterpå for å finne hva du er ute etter.