Zirius Hjelp Lønn

Oppsett Lønn

0 views 0

Før du kan kjøre lønn, må systemet klargjøres.

Først må skattetrekkskonto legges inn. Hvis ditt firma er koblet til Zirius ERP, opprettes denne derfra. Hvis det er et selskap som benytter Zirius Portal uten ERP, velg Administrer selskapet – Konfigurasjon og fanen Bankkonto. Trykk på Ny til høyre i bildet og legg til opplysninger om bankkonto for skattetrekk. Lagre og lukk.

Oppsett | Lønn finner du i hovedmenyen på venstre side.
Her finnes flere grunnoppsett som må på plass, inndelt i forskjellige faner:

 

Ansattgruppe
En ansatt må knyttes til en ansattgruppe. Den brukes til inndeling av ansatte – fast lønn og timelønn. Du kan senere velge å kjøre lønn kun på valgte ansattgruppe. Det finnes standard ansattgruppe for Timelønn og Fastlønn, men det er mulig å legge opp egne

Opprette en ansattgruppe:

 1. Velg +Ny
 2. Gi gruppen et navn og nummer under fanen generelt
 3. Under fanen Årslønn & timelønn legges det inn:
  1. Antall lønnsberegninger pr. år (12 ved månedslønn)
  2. Timepris er årslønn delt på normalt antall timer pr år. (1950 ved 37,5 timers uke)
  3. Siste lønnsendring er kun et infofelt
  4. Timer pr. dag (7,5 ved 37,5 timers uke)

Du kan opprette så mange ansattgrupper du har behov for. Husk å lagre mellom hver gruppe du oppretter.

Lønnsart
Det følger med et standard sett med lønnsarter som er riktig satt opp i henhold til levering og rapportering av A-melding.  Kontroller at lønnsarter dere skal benytte har samme hovedbokskonto som i regnskap for at bokføringsføringsbilaget blir riktig. Hvis du ønsker å opprette egne lønnsarter, må du benytte nummerserier høyere enn 500. 

Skal timeregistrering benyttes, må du koble sammen artene slik at det blir korrekt i både timeregistreringen og Lønn. Se Oppsett | Timer og Lønnsart.

Arbeidssted
For å kunne kjøre lønn med rapportering til Altinn, må det opprettes arbeidssted. 

 1. Trykk på Ny til høyre i bildet
 2. Angi et nummer og navn for arbeidsstedet
 3. Legg inn virksomhetsnummer og skattekommune. 

Virksomhetsnummer finner du på www.brreg.no.

Lønnsoppsett
Her velges det hvilke bankkontoer som skal benyttes og tilhørende hovedbokskonto. Du kan opprette ny konto ved å trykke på + hvis den ikke finnes i nedtrekksmenyen.
Pensjon OTP
Velg rett  Pensjonsleverandør fra nedtrekksmenyen. Hvis aktuelt selskap ikke er på listen, kan du krysse på “Tilpasset” og legge til organisasjonsnummer og navn.  Det er påkrevd med valgt Pensjonsleverandør for OTP, men det finnes unntak for rapportering, og derfor finnes det et valg for å skru av OTP for selskapet.
Avsetningskontoer
Her angis det hovedbokskontoer som benyttes til avsetninger og kostnader. Zirius fyller ut forslag til standard kontoer, men dette kan endres. Velg aktuell hovedbokskonto fra nedtrekksmeny eller opprett ny ved å trykke på +.
Firmabil
Bedriftens firmabiler opprettes her. Registrering har tre faner: 

Firmabil detaljer: Her legger du inn detaljer om bilen og listepris

Lønn: Denne fanen har informasjon om lønnsart og beregner fordel basert på listeprisen i første fane. Lønnsart kan endres ved behov.

Forsikring:Her har du mulighet til å legge inn informasjon om forsikring.

Fordringshavere
Benyttes ved, for eksempel, fagforeningskontigent og inkassokrav. De opprettes ved å trykke på Ny og legg inn navn og bankkonto. 

Ved inkassotrekk eller utleggstrekk skatt med saldo, legges totalbeløpet på sum totalt og eventuelt prosenttrekk og beløpsgrenser i feltene under.

Offentlige satser
Offentlige satser blir oppdatert fra fra Zirius, men med mulighet til å overstyre.

 • Feriepengeprosenten må kontrolleres etter hva ditt firma benytter.

 Klikk på tannhjulet for tilgang til undermeny for å redigere/kontrollere, eventuelt dobbeltklikk på linja.

Altinn brukere
For å kunne sende inn A-melding til Altinn må bruker være tilknyttet firma og ha de nødvendige rettigheter i Altinn. Her skal du legge inn informasjon for å få aktivert kommunikasjon med Altinn. Trykk på Ny bruker og legg inn påkrevde opplysninger for kommunikasjon med Altinn. Vær oppmerksom på at brukernavn/passord og systemnr/passord må samstemme med hva du har registrert på selskapet i Altinn.
Dimensjoner på lønn
Her kan du aktivere mulighet for å registrere prosjekt på lønn
Altinn hendelseslogg
I hendelsesloggen vises all kommunikasjon som har skjedd med Altinn. Bruk nedtrekksmeny øverst i høyre hjørne for å velge hvor lang tid tilbake loggen skal vises, og trykk på filter etterpå for å finne det du er ute etter.