Zirius Hjelp Lønn

Oppsett Lønn

0 views 0

Før du kan kjøre lønn, må systemet klargjøres.

Først må skattetrekkskonto legges inn. Hvis ditt firma er koblet til Zirius ERP, opprettes denne derfra. Hvis det er et selskap som benytter Zirius Portal uten ERP, velg Administrer selskapet – Konfigurasjon og fanen Bankkonto. Trykk på Ny til høyre i bildet og legg til opplysninger om bankkonto for skattetrekk. Lagre og lukk.Se

En kort gjennomgang av Oppsett Lønn

 

Oppsett | Lønn finner du i hovedmenyen på venstre side.
Her finnes flere grunnoppsett som må på plass, inndelt i forskjellige faner:

Ansattgruppe
En ansatt må knyttes til en ansattgruppe. Den brukes til inndeling av ansatte – fast lønn og timelønn. Du kan senere velge å kjøre lønn kun på valgte ansattgruppe. Det finnes standard ansattgruppe for Timelønn og Fastlønn, men det er mulig å legge opp egne

Opprette en ansattgruppe:

 1. Velg +Ny
 2. Gi gruppen et navn og nummer under fanen generelt. Her kan du også knytte en Ansattgruppe mot en Avdeling, dersom det er aktivert av Avdeling skal benyttes som Dimensjon i lønn.
 3. Under fanen Årslønn & timelønn legges det inn:
  1. Antall lønnsberegninger pr. år (12 ved månedslønn)
  2. Timepris er årslønn delt på normalt antall timer pr år. (1950 ved 37,5 timers uke)
  3. Siste lønnsendring er kun et infofelt
  4. Timer pr. dag (7,5 ved 37,5 timers uke)

Du kan opprette så mange ansattgrupper du har behov for. Husk å lagre mellom hver gruppe du oppretter.

Lønnsart
Det følger med et standard sett med lønnsarter som er riktig satt opp i henhold til levering og rapportering av A-melding.  Kontroller at lønnsarter dere skal benytte har samme hovedbokskonto som i regnskap for at bokføringsføringsbilaget blir riktig. Hvis du skal opprette en egen lønnsart så kan du kopiere oppsett fra en eksisterende. Hvis du ønsker å opprette egne lønnsarter, må du benytte nummerserier høyere enn 500.

Skal timeregistrering benyttes, må du koble sammen artene slik at det blir korrekt i både timeregistreringen og Lønn. Se Oppsett | Timer og Lønnsart.

Arbeidssted
For å kunne kjøre lønn med rapportering til Altinn, må det opprettes arbeidssted. 

 1. Trykk på Ny til høyre i bildet
 2. Angi et nummer og navn for arbeidsstedet
 3. Legg inn virksomhetsnummer og skattekommune. 

Informasjon om Ambulerende virksomhet

Virksomhetsnummer finner du på www.brreg.no.

Lønnsoppsett
Her velges det hvilke bankkontoer som skal benyttes og tilhørende hovedbokskonto. Du kan opprette ny konto ved å trykke på + hvis den ikke finnes i nedtrekksmenyen.  Angi Kommune. Velg Ja/Nei om Firma har Begrense feriepenger til 6G eller ikke. Ved Ja så vil systemet begrense feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger 60 år til inntil 6G.

.

Pensjon OTP
Velg rett  Pensjonsleverandør fra nedtrekksmenyen. Hvis aktuelt selskap ikke er på listen, kan du krysse på “Tilpasset” og legge til organisasjonsnummer og navn.  Det er påkrevd med valgt Pensjonsleverandør for OTP, men det finnes unntak for rapportering, og derfor finnes det et valg for å skru av OTP for selskapet.
Avsetningskontoer
Her angis det hovedbokskontoer som benyttes til avsetninger og kostnader. Zirius fyller ut forslag til standard kontoer, men dette kan endres. Velg aktuell hovedbokskonto fra nedtrekksmeny eller opprett ny ved å trykke på +.
Firmabil
Bedriftens firmabiler opprettes her. Registrering har tre faner: 

Firmabil detaljer: Her legger du inn detaljer om bilen og listepris

Lønn: Denne fanen har informasjon om lønnsart og beregner fordel basert på listeprisen i første fane. Lønnsart kan endres ved behov.

Forsikring: Her har du mulighet til å legge inn informasjon om forsikring.

Fordringshavere
Benyttes ved, for eksempel, fagforeningskontigent, krav eller trekk på den ansatte.
En fordringshaver opprettes ved å trykke på Ny og legg inn navn og bankkonto.
Hvis det skal benyttes startsaldo så må man sette JA på Startsaldo.
Samme fordringshaver kan knyttes til flere ansatte,  så derfor behøver det ikke angis verdier i oppsett på fordringshaveren.


Offentlige satser
Offentlige satser blir oppdatert fra Zirius, men med mulighet til å overstyre.

 • Feriepengeprosenten må kontrolleres basert på hva ditt firma benytter.

 Klikk på tannhjulet for tilgang til undermeny for å redigere/kontrollere, eventuelt dobbeltklikk på linja.

Altinn brukere
For å kunne sende inn A-melding til Altinn må bruker være tilknyttet firma og ha de nødvendige rettigheter i Altinn. Her skal du legge inn informasjon for å få aktivert kommunikasjon med Altinn. Trykk på Ny bruker og legg inn påkrevde opplysninger for kommunikasjon med Altinn. Vær oppmerksom på at brukernavn/passord og systemnr/passord må samstemme med hva du har registrert på selskapet i Altinn.

Les mer om oppsett i Altinn

Dimensjoner på lønn
Bruk av Prosjekt eller Avdeling i Zirius Lønn styres av Ja/Nei under Oppsett-Lønn-Dimensjoner. Ved Ja her, vil det være mulig  å knytte en lønnsart på ansatt til prosjekt eller avdeling. Rapporten Hovedboksposter vil ikke splittes pr Prosjekt eller avdeling, men ved import av regnskapspostene til ERP vil de forskjellige postene være splittet pr Prosjekt eller Avdling slik at det blir bokført korrekt  i ERP. Forutsetning for denne splittingen ved import til Zirius er at det på de aktuelle hovedbokskontoene må settes at Prosjekt eller Avdling “Kan” eller “Må” angis, og synkonisert til Zirius Portal
Permisjonstyper
Her ligger det et sett fraværskoder som kan endres til eget bruk hvis det er behov for annen beskrivelse. Trykk på tannhjulet for å endre en eksisterende, eller opprett Ny. Disse fraværstypene er til bruk i Ferie og Fravær som finnes under Lønn-Permisjon/Ferie.
Altinn hendelseslogg
I hendelsesloggen vises all kommunikasjon som har skjedd med Altinn. Bruk nedtrekksmeny øverst i høyre hjørne for å velge hvor lang tid tilbake loggen skal vises, og trykk på filter etterpå for å finne det du er ute etter.