Zirius Hjelp Lønn

Lønnsberegning

0 views 0

For å kjøre lønn, velg Lønnsberegning fra hovedmenyen. Du får da opp dette bildet:

Her vil det ligge et forslag ut fra hva som er registrert på den ansatte. For å kontrollere lønnen til den enkelte, velg Rediger under navnet, eller klikk en av knappene til høyre .

 Rediger forslag

Her vil du nå se forslaget komplett med lønnsarter under ansattinformasjon. For å legge til flere linjer, klikk knappen Legg til øverst i høyre hjørne. For å redigere en linje, klikk på tannhjulet og Rediger, eller huk av linjen og klikk Rediger øverst i høyre hjørne. Du får da opp et bilde for å legge til eller endre lønnsart. Legg inn informasjonen og klikk Lagre.

 

For å tilpasse hvilke kolonner som vises kan du trykke på ikonet vist under, og aktivere/deaktivere kolonner for visning.

 

Hent timer

Ved bruk av timeregistrering i Zirius Portal kan timene hentes inn som grunnlag for Lønn. Les mer om timeregistrering her.

Fra Lønnsberegning, klikk knappen Hent timer øverst for å få opp sammendrag for timeoppføring:

Her kan periode og ansatt angis for å kontrollere timer som er registrert. Timer som vises her er timer som ikke allerede er godkjent til lønn. Det er mulig å se allerede godkjente timer ved å klikke på knappen Vis godkjente timer til høyre i bildet.

Fra oversikten over godkjente timer på en ansatt er det mulig å gjøre korrigering ved å klikke på aktuell linje. Skriv inn ny verdi, og legg til kommentar:

Ved lagring vises korrigert antall i egen kolonne, Ny verdi.

Når kontrollen er gjennomført skal timene godkjennes. Marker linjer i listen, eller marker alle linjer ved å klikke på knappen i venstre hjørne av listen. Klikk på knappen Godkjenn for å godkjenne markerte timer til Lønn, så kommer du tilbake til Lønnsberegning på personen med de godkjente timene lagt til.

 

Generer lønn

Klikk på Lagre for å komme tilbake til oversikten, og det er klart for å starte lønnskjøringen. Klikk knappen Generer lønn øverst: 

Da får du opp et forslag over rapporter som vil bli dannet ved endelig godkjenning:

Velg Lagre hvis du ikke vil sende inn godkjenningen nå, eller velg Eksporter alle rapporter hvis du vil ha rapportene lastet ned i .pdf.

Når du klikker Godkjenn sendes forslaget til Altinn, og det kommer opp en dialog der du må angi PIN for å bekrefte i Altinn. Altinn bekrefter ved A-melding tilbakemelding når innsendingen er ferdig: