Zirius Hjelp Lønn

Lønnsberegning

0 views 0

For å kjøre lønn, velg Lønnsberegning fra hovedmenyen. Her vil det ligge et forslag ut fra hva som er registrert på den ansatte. Du får opp dette bildet.

Dersom det er noe mangelfullt i oppsett vil det vises varsler øverst til høyre i bildet.

Dersom det vises slike ikoner, klikk på ikonet for nærmere beskrivelse av hva som må legges til /endres.

  • Røde ikon: Må fikses, det kan ikke kjøres lønnsberegning.
  • Gule ikon: Advarsler, det kan kjøres lønnsberegning, men det kan for eksempel dreie seg som at en ansatt kommer opp med negativ utbetaling av lønn.

Vanlig Skatt, Her kan du også velge  Halv Skatt eller Ingen Skatt. Ingen Skatt fjerner all beregning av skatt på de ansatte i aktuell lønnsberegningen, med unntak av Lønnsart 200 Frivillig forskuddstrekk og 201 Korreksjon forskuddstrekk.

Oppdater: Tilhører datofeltene, altså dersom du endrer på dato, så benytt Oppdater for å få visning iht valgte dato

Nullstill: Nullstiller eventueller endringer du har gjort i Lønnsberegning, og setter tilbake standard verdier som henter fra oppsett fra de forskjellige ansatte.

 

For å kontrollere lønnen til den enkelte, velg Rediger under navnet, eller dobbeltklikk på aktuell ansatt.

Rediger

Her vil du nå se forslaget komplett med lønnsarter som allerede er registrert på den ansatte. Trenger du flere linjer, velg Legg til. Hvis du vil redigere en linje, klikk på tannhjulet og Rediger. Du får  opp et bilde for å legge til eller endre lønnsart, bruk TAB for å bevege deg mellom felter. Legg inn informasjonen og klikk Lagre.

For å gå tilbake til Lønnsberegnings trykker du på Lagre, for å få med endringene, og deretter Tilbake.

Tilpasse visning av kolonner
Under Rediger kan du tilpasse hvilke kolonner som vises ved å trykke på ikonet vist under, og aktivere/deaktivere kolonner for visning.

Generer lønn

Nå du har redigert forslaget for de ansatte, og er tilbake til oversiktsbildet er det klart for å generere lønn.

Lønnsbergning på en gruppe eller en ansatt
Dersom du har gruppert de ansatte og ønsker å kjøre lønn på en gruppe så velger du gruppen i filterutvalget øverst.

Da kan du kjøre lønnsberegning på utvalget som tilhørere aktuell gruppe.

Dersom du ønsker kun å ta en ansatt, velger du valget Generer lønn på denne ansatte:

Hvis du velger disse alternativene så rapporterer vi likevel arbeidsforhold til Altinn på alle ansatte,  men kun lønn på gruppen eller den ene.

Klikk knappen Generer lønn øverst i bildet, da kjøres det lønn på alle i oversikten.

Når du velger Generer Lønn vises dialogen som vist under, og her må du angi Utbetalingsdato, tilsvarer Lønnsdato. Periode vil settes basert på dato du angir som Lønnsdato

Ved Lagre får du opp et forslag over rapporter, som vil bli dannet ved endelig godkjenning:

Velg Tilbake hvis du ser noe som må korrigeres, eller Godkjenn dersom det ser riktig ut.

Når du klikker Godkjenn sendes forslaget til Altinn, og det kommer opp en dialog for å angi PIN for å bekrefte til Altinn.

Altinn bekrefter ved A-melding tilbakemelding når innsendingen er ferdig:

Når du lukker rapporten fra Altinn er det klart for å utbetale lønnen.

Sende utbetaling direkte til banken
Ved OnlineBank vil det komme opp et spørsmål om å sende lønnsutbetaling til banken.  Dette krever at du har rettighet til å sende utbetalinger til bank på selskapet. Hvis en annen må godkjenne utbetalingen til banken, vil posten legge seg under Godkjenning i Bankmodulen og må behandles videre der. Les mer om OnlineBank her

Uten OnlineBank må du selv foreta utbetaling i banken manuelt.

Avstemming, hente A07 for kontroll Når lønnsberegning er godkjent og kvittert fra Altinn er det en god rutine og alltid hente avstemmingsrapport fra Altinn.  Se avsnitt Avstemming for beskrivelse.

Hente poster til bokføring i Zirius ERP Når lønnsberegning er godkjent kan du fra Zirius ERP, modul Regnskap, velge Import Lønn, og under rutiner øverst til høyre finnes valg for Importer. 

Da vil du få inn alle lønnsberegninger som ikke tidligere er importert, og du må markere aktuell lønnsberegning – høyreklikk og velg “Til Dagbok” . Da legges postene til Regnskap-Bokføring og de kan kontrolleres der, for eventuelle nødvendige endringer, før du bokfører.

Fra høyreklikk på aktuell post,  og valget Bokfør –   bokføres det direkte herfra, uten mulighet til korreksjon.