Zirius Hjelp Lønn

Altinn

0 views 0

Fra hovedmeny velg Altinn. 

  • Lagrede beregninger: Dersom du har kjørt en Lønnsberegning og valgte Lagre, så vil den legge seg til Altinn-Lagrede beregninger. Herfra kan du rapportere den til Altinn
  • Til Altinn: Dersom en godkjenning av feiler i kommunikasjon med Altinn, vil  lønnsberegningen legges seg Til Altinn, og må sendes på nytt herfra.
  • Sendt Altinn: Det som er sendt Altinn men Altinn har ikke kvittert tilbake. Her kan du velge Få tilbakemelding.
  • Kvittert Altinn: Dersom Altinn har kvittert, men med feilmelding. Her må det identifiseres årsak til feilen, og så velge Omkjøring.
  • Arkivert: Når en lønnskjøring går igjennom uten feil vil den automatisk legges til Arkiverte.

Alle rapportene lagres i Zirius Portal, og kan hentes opp igjen når du ønsker. Klikk på tannhjulet på valgt linje og velg Vis rapport.

For å lukke visning av rapporten trykk på krysset som vist under:

Omkjøring

Under Kvittert Altinn finnes valg for Omkjøring

Før du velger Omkjøring:

  • Skal du rette det som var årsaken til feilmelding fra Altinn.  Altinn gir stort sett tilstrekkelig informasjon som grunnlag for å vite hva som må rettes.
Det anbefales å ta ut rapporter fra den lønnskjøringen som skal omkjøres. En omkjøring vil erstatte den tidligere innsendte lønnskjøringen, også rapportene, så det kan være lurt å ta ut rapporter på opprinnelig lønnskjøring før omkjøring. Eks . Lønnskjøring 1 skal omkjøres. Etter at omkjøringen er kvittert Altinn vil den bli erstattet av lønnskjøring 1_1, så ta ut rapporter på lønnskjøring 1 i forkant. Gir mulighet for sammenligningsgrunnlag på tallene.

Når du velger Omkjøring må det gjøres for alle på samme lønnsberegning. Omkjøringen tar deg tilbake Lønnsberegning, og blir oppdatert basert på endringer som for eksempel er gjort på Lønnsart. Hvis det er detaljer på ansatt som skal endres gjøres det her før du velger velger Godkjenn for å godkjenne Omkjøringen.

Dersom du ønsker å legge til en ansatt som har sluttet,  kan du gjøre det før du trykker Godkjenn fra Lønnsberegning. Det kan for eksempel være aktuelt hvis du ønsker å utbetale feriepenger til en ansatt som er meldt sluttet.

Det er også fra Omkjøring man finner valg for å annullere hele innsendingen. OBS! Annullere anbefales ikke, og Altinn liker det ikke. Men valget finnes fordi det benyttes i helt spesielle tilfeller.

For å se godkjente og lagrede lønnsberegninger finner du disse under Rapporter.