Zirius Hjelp Lønn

Altinn

0 views 0

Fra hovedmeny velg Altinn for å få opp lønnsarkivet under Arkivert. Alle rapportene lagres automatisk i Zirius Portal, og kan hentes opp igjen når du ønsker. Klikk på tannhjulet på valgt linje og velg Vis rapport.

For å lukke visning av rapporten trykk på krysset som vist under:

Hvis det skulle være behov for å ta en omkjøring av lønn, eller annullere en innsending,  velg Omkjøring fra tannhjulmenyen.

Du får nå mulighet til å gjøre eventuelle endringer og sende en omkjøring til Altinn, eller annullere hele innsendingen.

 

Hvis du ønsker å se godkjente og lagrede lønnsberegninger finner du disse under Lønn – Rapporter.