Zirius Hjelp Lønn

Ambulerende virksomhet

0 views 0

Ambulerende virksomheter er virksomhet som etter sin art utføres på andre steder enn der foretaket er registrert og det ikke er plikt til å registrere underenhet.

Oppsett for Ambulerende virksomhet

For å aktivere ambulerende virksomhet går du til Oppsett – Lønn og velger mappen Arbeidssted.

Sett Ambulerende til Ja.

Velg deretter NY eller rediger eksisterende arbeidssted.

Sett Ambulerende Virksomhet til Ja.

Fyll ut påkrevde felt og du trenger ikke å fylle ut Virksomhetsnummer.

Velg Legg til under Kommune og angi avgiftssone for Arbeidssted.  Husk å lagre – knappen øverst til høyre.

Lønnsberegning med ambulerende virksomhet.

I Lønnsberegning vil du kunne endre arbeidssted på linjer og se fordelingen. Gå til Lønnsberegning og rediger på en ansatt som har Ambulerende virksomhet.

Når du legger til en ny linje så velger du arbeidssted.

Når du har lagt til alle linjer du trenger så trykk på Lagre og du kan sjekke fordelingen ved å trykke på Arb.giver avgift.

Trykk på Pluss først i linjen for å utvide. Det må være over 50% på det ambulerende Arbeidsstedet før beregningen slår til.