Zirius Hjelp Lønn

Ekstra AGA på lønn over 750 000

0 views 0

Det er laget ny rutine som automatisk summerer alle utbetalinger og fordeler med Ja til AGA. Unntaket er lønnsart 112 OTP. Denne rutinen ble sluppet 16/08/2023

Beregning av 5% AGA for lønn over 750 000

Ved første lønnsberegning etter 16/8/2023 vil det summeres alt som er utbetalt for 2023, inkludert denne lønnsberegningen, og grunnlaget vises under nytt valg øverst til høyre i Lønnberegning: Ekstra arbeidsgiveravgift. Dette er grunnlaget som rapporteres for beregninig av 5% AGA. Beløpet kan overstyres og eventuelt justeres med negativt beløp dersom det tidligere er rapportert grunnlag manuelt til Altinn.

Grunnlaget vil vises som egen linje på regnskapsbilaget. 

Det finnes en egen rapport under Spørring som skal vise AGA pr. ansatt.

Ved eventuell omkjøring må man sjekke/oppdatere påfølgende A-meldinger dersom lønnsgrunnlaget endres for en eller flere personer som er i grensen for 750’ . Det vil komme varsel hvis dette er tilfelle.