Zirius Hjelp Lønn

Permisjon/Ferie

0 views 0

Lønn – Permisjon/Ferie

Her kan det vedlikeholdes Permisjoner men også Ferie/Fravær. Det er forskjellig fane for disse to typene fravær.

Ferie/fravær Kalender

Velg  Ny for å legge til Fravær. Velg ansatt, deretter velger du permisjonstype fra listen og Fra til dato. Når du trykker lagre så vil kalenderen oppdatere seg med de valgene du har gjort.

Du kan bruke filter for å søke og så bruke rapport for å skrive ut eller eksportere til Excel.

For vedlikehold av fraværskoder kan du legge til eller endre eksisterende under  Oppsett – Lønn – Permisjontyper.

Det er i første fase kun en kalender som gir oversikt over fravær, det er pr nå ingen regler for antall egenmeldinger eller feriedager i denne versjonen, men vi vil utvide med dette på sikt.

Permisjon

Permisjon dekker registrering av permisjon og rapportering til Altinn

De forskjellige typer som kan velges er disse:

Permisjoner skal rapporteres til Altinn i måneden det starter og alle påfølgende måneder, inkludert måneden permisjonen slutter.

Du kan rapportere en og en ansatt, eller registrere det som skal registreres og bruke valget som finnes under Mer for å rapportere alle.

Legg til permisjon for en ansatt

Velg Legg til permisjon, så åpnes dialog for å legge inn ansatt og tilhørende betingelser. Det må legges inn startdato, men Sluttdato kan stå åpen hvis den ikke er kjent.  Dersom det er en eksisterende permisjonsID (fra tidligere lønnssystem og Altinn) som skal videreføres, man man legge inn aktuell permisjonsID ved å trykke på Rediger.

Bekreft med Legg til å velg Rapporter til Altinn fra tannhjulet.

Når permisjon er over,  skal det legges inn Sluttdato og rapportere til Altinn inkludert måneden sluttdato gjelder for. Etter at rapportering er gjort skal  “Er aktiv” settes til Nei.

En registrert permisjon er for å ivareta rapporteringskrav ifm permisjoner. Det er ingen funksjon som gjør at en registrert permisjon påvirker det som skjer i lønnsberegning. Dersom du regner med at permisjon blir langvarig,  kan du nulle ut verdiene i Lønnsoppsett på Ansatt slik at det ikke foreslås sum til utbetaling hver måned.