Zirius Hjelp Lønn

Oppsett Altinn

0 views 0

Oppsett av Zirius Lønn mot Altinn

Roller og rettigheter i Altinn  

Rollene du har bestemmer hva du har tilgang til å gjøre i Altinn, for eksempel hvilke skjema du har  rettigheter til å sende inn og signere. Hvilke roller du trenger avhenger av hvilke skjema du skal sende  inn og eventuelt signere. For Zirius Lønn er det følgende 

  • A-melding (A01, A02, A06, A07):  
  • Rollen Utfyller/Innsender. (Rollen er nødvendig for både innsending og retur). Ingen  signeringsrettighet er nødvendig her.  
  • Elektroniske skattekort (RF-1211):  
  • Rollen Utfyller/Innsender. (Rollen er nødvendig for både innsending og retur) Ingen  signeringsrettighet er nødvendig her.

Tilgangsstyring: Når du skal benytte et datasystem til å sende skjema/rapporter ferdig utfylt så må datasystemet registreres i Altinn først. For å få til dette må du ha rollen Tilgangsstyring.

Regnskapsfører:  

Fra 2016 har Altinn opprettet nye spesialiserte roller for regnskapsførere (og revisorer). Disse vil  gradvis bli gitt tilgang til ulike tjenester som regnskapsførere og revisorer trenger tilgang til.    

De nye rollene for regnskapsfører er:  

  • Regnskapsfører med signeringsrettighet – tilgang til alle relevante tjenester, inkl. mulighet til å signere  
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet – tilgang til alle relevante tjenester, uten  mulighet til å signere  
  • Regnskapsfører lønn – tilgang til lønnrelaterte tjenester, inkl. mulighet til å signere  

Dersom du er regnskapsfører i enhetsregisteret, inkluderer rollen for Regnskapsfører alle rettigheter i forbindelse med overføring, signering og systeminnsending.  

En regnskapsfører kan sende inn for alle organisasjonene som er tilknyttet han/henne via enhetsregisteret med en felles datasystem-id og passord. DatasystemId og passord oppretter du  på hovedorganisasjonsnummeret i Altinn under Profil, som beskrevet nedenfor. 

Opprette datasystem-id og passord i Altinn.

Logg inn på www.altinn.no. Klikk på menyvalget Profil. Velg hvilket firma du skal opprette datasystem-id for. Velg Avanserte innstillinger nederst i bildet. Litt nede i bildet finner du valget Registrer datasystemer. For å få lov til å opprette/se DatasystemID for et selskap må du ha rollen Tilgangsstyring.

  • Beskrivelse: Legg inn et navn slik at du lettere kan skille på de ulike systemene du evt. sender fra inn til Altinn.
  • Type datasystem: Velg Zirius i nedtrekkslisten der det står «Hvilket system bruker du?»
  • Passord: Legg inn et passord, passordet  må være på minst 7 tegn, både tall og bokstaver. Passord på datasystem og bruker må være ulikt. Bekreft passordet. Passordet skal du benytte videre i  Zirius Lønn så dette må du huske.  

Trykk på Legg til. Du får nå tildelt en ID automatisk. Denne ID’en skal du benytte videre ved oppsett i Zirius Lønn, sammen med passordet, så dette må du notere deg.