Zirius Hjelp Lønn

Feriepenger

0 views 0

Gå til Lønnsberegning og velg Vis ferie, så vises oversikten over alle som har opptjente feriepenger til utbetaling.

Fra Vis ferie:

Listen inneholder aktive og sluttede ansatte som har feriepenger tilgode.

Velg Nullstill hvis det ikke vises noe i oversikten først gang.

Har du har gjort endring på ansatt og startverdier, må du velge Nullstill for å få med endringene.

Ved beregning av feriepenger er Startverdier på den ansatte en viktig forutsetning. Les mer under Ansatte.  

For kontroll av grunnlaget anbefales det å kjøre en rapport på  Feriepenger, se Rapporter

Her kan du kjøre feriepenger på alle ansatte som har feriepenger til gode.

Dersom du ønsker å utbetale Feriepenger kun på en ansatt sammen med vanlig lønn, så kan du legge til det som ligger som standard lønnsarten på den ansatte ved å velge Standard, men dette blir nullstilt hvis du velger Nullstill så sørg for at feriepengeverdiene er korrekte før du legger inn noe tillegg.

 

Fra Lønnsberegning: For å legge til feriepenger på en vanlig Lønnsberegning, kan dette gjøres ved å velge Legg til og velge rett lønnsart for feriepenger, da legges det til sum opptjente feriepenger. Du kan velge å utbetale deler av feriepengene ved å redusere beløpet.

Forskjell på LA 52 og 53
Art 52 benyttes for å utbetale feriepenger med skatt
Art 53 benyttes ved  sluttoppgjør: blir automatisk splittet på feirepenger med -og uten skatt

Lønnsberegning viser kun aktive ansatte.