Zirius Hjelp Lønn

Feriepenger

0 views 0

Gå til Lønnsberegning og velg Vis ferie, så vises oversikten over alle som har opptjente feriepenger til utbetaling. Listen inneholder aktive og sluttede ansatte som har feriepenger tilgode.

Velg Oppfrisk hvis det ikke vises noen oversikt første gangen.

Har du har gjort endring på ansatt og startverdier, må du velge Oppfrisk for å få med endringene.

Ved beregning av feriepenger er Startverdier på den ansatte en viktig forutsetning. Les mer under Ansatte.  

For kontroll av grunnlaget anbefales det å kjøre en rapport på  Feriepenger, se Rapporter

Fra Vis ferie:

Her kan du kjøre feriepenger på alle ansatte som har feriepenger til gode.

Vis ferie gir oversikt over alle ansatte, også de som er meldt sluttet ifjor, men som skal ha feriepenger iår.

Dersom du ønsker å utbetale Feriepenger kun på en ansatt sammen med vanlig lønn, så kan du legge til det som ligger som standard lønnsarten på den ansatte ved å velge Standard

Fra Lønnsberegning: For å legge til feriepenger på en vanlig Lønnsberegning, kan dette gjøres ved å velge Legg til og velge rett lønnsart for feriepenger, da legges det til sum opptjente feriepenger. Du kan velge å utbetale deler av feriepengene ved å redusere beløpet.

Lønnsberegning viser kun aktive ansatte.