Zirius Hjelp Lønn

Hent Timer

0 views 0

Hent timer

Ved bruk av timeregistrering i Zirius Portal, eller andre timesystemer, kan timene hentes inn som grunnlag for Lønn. Les mer om timeregistrering her.

Fra Lønnsberegning, velg Hent timer  for å få opp oversikt over godkjente timer.

Her kan periode og ansatt angis for å kontrollere timer som er registrert. Timer som vises her er godkjente timer. Det er også mulig å se allerede utbetalte godkjente timer ved å klikke på knappen Vis godkjente timer til høyre i bildet.

Det er kun de lønnsartene (timearter) som kobles til lønnsart som kommer med over til Lønnsberegning.

Alle Lønnsarter som skal benyttes i Zirius Lønn må være riktig konfigurert før du kan hente timegrunnlaget til Zirius Lønn.  Timesatsen hentes som standard fra sats på ansatt, men det kan defineres pr timeart om sats skal hentes fra Timeart. Se oppsett Timer

Fra oversikten over timer på en ansatt er det mulig å gjøre korrigering ved å klikke på aktuell linje. Skriv inn ny verdi, og legg til kommentar:

Ved lagring vises korrigert antall i egen kolonne, Ny verdi.

Når kontrollen er gjennomført skal timene godkjennes.

Alle timer som er mulig å importere vil vises i det bildet, du kan gjøre utvalg på ansatt og dato fra til. Velg hvilke timer du vil importere ved å huke av linjen lengst til venstre eller alle øverst til venstre.

Når du har gjort utvalget trykker du på Godkjenn og timene vil bli overført til Lønn og fordelt på ansatte. Når du er ferdig trykker du “Tilbake”

Det er også mulig å vise og importere allerede godkjente timer hvis det behovet skulle oppstå, trykk på Vis godkjente timer og du har da samme mulighet til å velge og godkjenne på nytt.