Zirius Hjelp Lønn

Hent Timer

0 views 0

Hent timer

Ved bruk av timeregistrering i Zirius Portal, eller andre time systemer, kan timene hentes inn som grunnlag for Lønn. Les mer om timeregistrering her.

Fra Lønnsberegning, velg Hent timer  for å få opp oversikt over timene.

Her kan periode og ansatt angis for å kontrollere timer som er registrert. Timer som vises her er godkjente timer,  og vil komme som forslag til grunnlag for timer til lønnsutbetaling når du velger Godkjenn. Det er også mulig å se allerede utbetalte godkjente timer ved å klikke på knappen Vis godkjente timer til høyre i bildet.

Timesatsen hentes fra sats på ansatt, ikke fra sats på lønnsart.

Fra oversikten over timer på en ansatt, er det mulig å gjøre korrigering ved å klikke på aktuell linje. Skriv inn ny verdi, og legg til kommentar:

Ved lagring vises korrigert antall i egen kolonne, Ny verdi.

Når kontrollen er gjennomført skal timene godkjennes.

Marker linjer i listen, eller marker alle linjer ved å klikke på knappen i venstre hjørne av listen. Velg Godkjenn for å godkjenne markerte timer til Lønn, så kommer du tilbake til Lønnsberegning med de godkjente timene lagt til.