Zirius Hjelp Lønn

Melde Ansatt som sluttet

0 views 0

Meldt ansatt som sluttet

Når en ansatt slutter i bedriften må den ansatte rapporteres som sluttet til Altinn.  I tillegg til dato for sluttet, er det krav til å oppgi årsak til avslutning av arbeidsforhold.

Se bildet over. Status endres til Sluttet, angi Dato for sluttet og i feltet “Ansatt avsluttet grunn” velg årsaken fra nedtrekksmenyen.

Det er viktig at arbeidsforholdets avslutning blir rapportert innefor måned den ansatte slutter.

Normalt sett vil fremdriften være å kjøre Lønnsberegning og så i etterkant gå til aktuell ansatt og legge inn nødvendig informasjon som beskrevet over. Når dette er gjort,  velg Lagre på denne ansatte, så vil det komme dialog for å rapportere denne ansatte til altinn. Her er det viktig at rapportdato settes til den måneden som samsvarer med sluttet dato på den ansatte